Hotărâre privind desfăşurarea practicii de specialitate la companii/organizaţii din străinătate

Aprobat în Consiliul facultăţii din data de 26 martie 2019

Practica de specialitate a studenţilor se poate desfăşura şi la companii/organizaţii din străinătate, în următoarele două contexte:

  1. Stagiu de practică prin programul de plasamente Erasmus +;
  2. Stagiu de practică propus de student.

In ambele cazuri, în vederea recunoaşterii stagiului de practică şi acordarea creditelor aferente disciplinei Practica de specialitate (de la nivel licenţa sau nivel master), studentul trebuie să parcurgă următoare etape:

  • Solicitarea efectuării practicii de specialitate prin completarea şi depunerea, anterior efectuării stagiului, a unei cereri-tip (Learning Agreement for Traineeships) prin care solicită efectuarea practicii de specialitate în străinătate; In cazul studenţilor de la master este necesară şi obţinerea unui document intitulat Acordul privind tema de practică, din partea cadrului didactic coordonator al programului de Master la care este ȋnmatriculat studentul.
  • Solicitarea şi obţinerea Dispoziţiei Rectorului anterior deplasării studentului în străinătate;
  • Prezentarea la finalul stagiului a unei evaluări detaliate (conform formatului pentru Licenta/Master sau, în situaţia în care compania are propria sa procedură de evaluare, conform acesteia).

Observaţie: Eliberarea Dispoziţiei Rectorului durează şapte zile. Formularul pentru eliberarea acestui document se depune la Centrul de Cooperări Internaţionale al Universităţii, după avizarea acestuia de către Decanat.

Convenție de practică

Training agreement practica strainatate.doc (nivel Licență, nivel Master)

Acordul privind tema de practică nivel Master

Research Topic Agreement

Documente evaluare nivel Licență

Raport de activitate student (în limba engleză) – NOU 2019
Fisa evaluare studenţi nivel licenţă – domeniul Informatică (în limba engleză) – NOU 2019

Documente evaluare nivel Master

Raport de evaluare studenţi master – domeniul Informatică (in limba engleza)
Raport de activitate studenţi master – domeniul Informatică (in limba engleza)
Raport de evaluare studenţi master – domeniul Matematică (in limba engleza)
Raport de activitate studenţi master – domeniul Matematică (in limba engleza)