László Tamás – Andrei Marcus – Szántó Csaba: Lineáris algebra

Ez a könyv a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Matematika és Informatika Intézetének alapképzési tanrendjében szereplő elsőéves lineáris algebra kurzus oktatási anyagát foglalja magában, és az utóbbi években oktatott anyagok és jegyzetek alapján készült. Nyolc fejezete lefedi a lineáris algebra legfontosabb alapterületeit. A tárgyalt fogalmak többek között: vektorterek, lineárisan független vektorrendszerek, generátorrendszerek, bázisok, vektortér dimenziója, lineáris transzformációk és ezek mátrixa, báziscsere, mátrixok rangja, determinánsa, lineáris egyenletrendszerek, sajátértékek és sajátvektorok, mátrixok kanonikus alakjai, bilineáris és kvadratikus alakok, euklideszi tér.

A jegyzet célközönsége elsősorban a matematika, az informatikai matematika és az informatika szakok hallgatóiból áll, de hasznos lehet a felsőbb éves diákok és a tanárok, matematikusok részére is, mint a lineáris algebra széles körben alkalmazott alapjainak és módszereinek forrása.

László Tamás – Andrei Marcus – Szántó Csaba: Lineáris algebra. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2021. ISBN 978-606-37-1354-5