András Szilárd – Lukács Andor – Köncse Balázs: Primitív függvények és integrálok. Feladatgyűjtemény a XII. osztály számára

Hiánypótló ez a gyűjtemény, hisz magyar nyelven eddig nem állt az érdeklődő diákok és tanárok rendelkezésére olyan feladatgyűjtemény, amely támogatta volna az emelt szintű felkészülést a matematikai analízisnek a XII. osztályban tanult két nagy fejezetéből, a primitiválható függvények tanulmányozásából és a határozott integrálok tulajdonságaiból.

A gyűjtemény elsősorban a fogalmak mély megértését támogatja, de ugyanakkor a számolási készség megfelelő szintű fejlesztését is. Emiatt hozzájárul a középiskolai, illetve az egyetemi tananyag közötti szakadék áthidalásához úgy szemléletben, mint konkrét ismeretanyagban.

András Szilárd – Lukács Andor – Köncse Balázs: Primitív függvények és integrálok. Feladatgyűjtemény a XII. osztály számára. T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2020.


A feladatgyűjtemény az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács NTP-TFV-19-0049 kódszámú pályázatának keretében készült, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő bonyolított le.