András Szilárd: Pályagörbék tükörben

10 éves az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács. Működését nagyon sok tanár, diák, szülő és egyéb szakember segítette, ezért mindenkinek köszönettel tartozunk. Hosszú út áll még előttünk, a feladatok egyre szerteágazóbbak, az igények egyre nagyobbak, és az ellenszél sem csitul. Működésünk tíz évében több műveltségi területen igyekeztünk regionális érdekeltségű, hiánypótló és folyamatos programokat kivitelezni. A leghangsúlyosabb programok az anyanyelvápoláshoz, a művészeti képzéshez és a matematikai tehetségápoláshoz kötődtek. Ez a kötet matematika szakos hallgatókkal, pályájuk különböző szakaszán levő matematikatanárokkal, illetve egyetemi oktatókkal készült interjúkat tartalmaz.

Az interjúalanyok közvetlen módon bekapcsolódtak a programjainkba vagy közvetett módon befolyásolták azok megvalósítását a tehetségápolás egy-egy szeletében elvégzett munkájuk révén. A kötet elején egy képmelléklet található, az interjúalanyok rövid formális bemutatásával, majd minden interjú előtt egy-egy személyesebb bemutatót is találunk. Az interjúk az interjúalanyok nevének betűrendi sorrendjében követik egymást, de reméljük az olvasónak így is sikerül az egyéni pályagörbék különböző szakaszainak megismerése által felfedezni egy absztraktabb pályagörbét, a matematikát szerető és azt másoknak megtanító emberek pályagörbéjét.

András Szilárd


Az interjúkötet az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács NTP-HTTSZ-M-19-0005 kódszámú pályázatának keretében készült, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő bonyolított le.