Kategória archívum: Záróvizsgákkal kapcsolatos hirdetések

A záróvizsga ütemezése – 2. vizsga: szakdolgozatok bemutatása és megvédése, 2022. június/júliusi vizsgaidőszak

Informatika (román, angol és német) Matematika (román), Informatikai matematika (román és angol) Magyar tannyelvű szakok A hallgatóknak a tervezett időpont előtt 1 órával kell megjelenniük (kivéve a legelső jelöltet, akinek a tervezett időpont előtt 20 perccel kell megjelennie). A hallgatók azonosítása a személyi igazolványuk/diákigazolványuk alapján történik.

Magiszteri dolgozatok bemutatása, 2022. június/júliusi vizsgaidőszak

Informatika szakterület (román, angol és német szakok) Matematika szakterület (román és angol szakok) Magyar tannyelvű szakok A neveléstudományok szakterülethez tartozó magiszteri dolgozatok bemutatásának időpontját a későbbiekben fogjuk közzétenni. A hallgatóknak a tervezett időpont előtt 1 órával kell megjelenniük (kivéve a legelső jelöltet, akinek a tervezett időpont előtt 20 perccel kell megjelennie). A hallgatók azonosítása a

A záróvizsga ütemezése – 1. vizsga: alapismeretek és szakismeretek kiértékelése, 2022. június/júliusi vizsgaidőszak

Megjegyzés: A záróvizsgára jelentkező hallgatóknak a megadott vizsgaidőpont előtt 30 perccel meg kell jelenniük a terem bejáratánál (ez alól kivételt képez az első 3 hallgató, akiknek a megadott időpont előtt 20 perccel kell megjelenniük a terem bejáratánál). Kérünk mindenkit, hogy hozza magával a személyazonossági igazolványát. Informatika (román, angol és német) Matematika (román), Informatikai matematika (román

A Lingua Nyelvközpont által szervezett nyelvvizsgák a Matematika és Informatika Kar hallgatói számára

A Matematika és Informatika Kar felvételi vizsgáira (alap-, mester- és doktori képzés) és záróvizsgáira való beiratkozáshoz a jelentkezőknek fel kell mutatniuk az idegen nyelven meghirdetett egyetemi tanulmányokhoz szükséges nyelvvizsga-oklevelet. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem keretében működő Lingua Nyelvközpont nyelvvizsgákat szervez a Matematika és Informatika Kar hallgatói számára is. német nyelvből: 2022. június 17-én és 2022. július 6-án;

Naptár, szükséges okiratok és beiratkozás a 2022. június–júliusi magiszteri vizsgára

Az alábbiak azokra a hallgatókra vonatkoznak, akik a 2022. június–júliusi vizsgaidőszakban szeretnének magiszteri vizsgát tenni. 1. A Turnitin plágiumszűrő alkalmazás segítségével el kell végezni a magiszteri dolgozat plágium-ellenőrzését: az évfolyamfelelős hallgatók útbaigazítása alapján kapcsolatba kell lépni a Turnitin felhasználói fiókkal rendelkező hallgatókkal; a plágiumszűrő alkalmazás segítségével el kell végezni a magiszteri dolgozat dolgozat plágium-ellenőrzését, szűrők

A Matematika és Informatika Kar Kari Tanácsának Határozata az egyetemi záróvizsga és magiszteri vizsga megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó vizsgamódszertanról, 2022. június-júliusi/szeptemberi vizsgaidőszak

Jóváhagyta a Kari Tanács 2021. november 23-án Jelen módszertan a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szenátusa által jóváhagyott, Az egyetemi záróvizsga és a magiszteri vizsga megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat mellékelte, és megfelel az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 1/2011-es számú Nemzeti oktatási törvény előírásainak, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a felsőoktatási tanulmányokat lezáró vizsgák/diplomavizsgák és magiszteri

Naptár, szükséges okiratok és beiratkozás a 2022. június–júliusi záróvizsgára

Az alábbiak azokra a hallgatókra vonatkoznak, akik a 2022. június–júliusi vizsgaidőszakban szeretnének államvizsgázni. 1. A Turnitin plágiumszűrő alkalmazás segítségével el kell végezni a szakdolgozat plágium-ellenőrzését: az évfolyamfelelős hallgatók útbaigazítása alapján kapcsolatba kell lépni a Turnitin felhasználói fiókkal rendelkező hallgatókkal; a plágiumszűrő alkalmazás segítségével el kell végezni a szakdolgozat dolgozat plágium-ellenőrzését, szűrők használata nélkül; amennyiben alapos

Egyetemi oklevelek kibocsátása, 2021. júliusi vizsgaidőszak

Átvehetik egyetemi oklevelüket a Matematika és Informatika Karon végzett hallgatók, akik a 2021. júliusi vizsgaidőszakban államvizsgáztak. Az alapképzési oklevelek kibocsátásával és az online időpontkéréssel kapcsolatos tudnivalókról az egyetem honlapján lehet tájékozódni, az alábbi linken: https://www.ubbcluj.ro/hu/studenti/invatamant/acte_studii Kérjük, mindenki vigye magával az oklevél kibocsátásához szükséges két (¾ méretű) fényképet.

Hogyan lesz az ötletből szakdolgozat és sikeres bemutató?

A CNFIS-FDI-2021-0042 – Minőségi oktatás a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen V. – projekt keretében online workshopra kerül sor, amelynek témája a szakdolgozatok elkészítésének módja a reáltudományok esetében. A workshop címe: Hogyan lesz az ötletből szakdolgozat és sikeres bemutató? A workshopot dr. Járai-Szabó Ferenc egyetemi docens vezeti (BBTE Fizika Kar). Az online találkozóra 2021. október 29-én kerül sor,

Naptár, szükséges okiratok és beiratkozás a 2021. szeptemberi magiszteri vizsgára

A hallgatók 2021. augusztus 6., 00:00 óra és 2021. augusztus 31., 16:00 óra között feltöltik a magiszteri dolgozat végleges változatát az angol nyelvű kivonattal, az 5-ös számú melléklettel és – amennyiben készült – az alkalmazással együtt, az alábbi oldalra: https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari; Minden hallgatónak időben meg kell bizonyosodnia arról, hogy van hozzáférése a https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari oldalhoz, ahol megjelenik