BBTE Matek-Infó verseny – 2022

A Matematika és Informatika Kar 2022. március 25-én szimulációs vizsgát szervez a 2022-es egyetemi felvételi előtt.

1. A verseny célja

A 2022. március 25-én sorra kerülő BBTE Matek-Infó verseny megszervezésével a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kara azokat a jelentkezőket szólítja meg, akik tanulmányaikat itt szeretnék folytatni, ezáltal esélyt adva számukra egy próbavizsgára, amely hasonló a 2022 júliusában sorra kerülő írásbeli felvételi vizsgához. Ebben az évben a BBTE Matek-Infó verseny eredményeit nem lehet felhasználni a Matematika és Informatika Karra történő 2022. júliusi felvételi bejutási átlagának kiszámításánál.

2. A verseny tantárgyai

A 2022-es BBTE Matek-Infó versenyen a jelentkezők matematika vagy informatika tételt fognak kapni a beiratkozáskor kiválasztott tantárgy függvényében. Ezek feleletválasztós tételek lesznek, amelyek szerkezete és nehézségi foka azonos lesz a 2022. júliusi felvételi vizsgán kiosztandó tételekkel. A tételek román, magyar, német vagy angol nyelven készülnek, a beiratkozáskor megadott opció alapján.

3. A feleletválasztós tesztek kiértékelése

 1. Minden kérdésnek legalább 1 helyes válasza, illetve legalább 1 helytelen válasza is lehet. „Nem tudom” típusú válaszok nem léteznek.
 2. Minden kérdéshez egy „p” pontszám tartozik, amelyet a versenyző akkor kaphat meg, ha mindenik helyes választ megjelöli, és csak a helyes válaszokat jelöli meg.
 3. Amennyiben egy kérdéshez „p” pontszám tartozik, és „t” számú helyes választ, valamint „f” számú helytelen választ adunk rá, akkor:
  1. ha a „t” helyes válaszok közül egyiket megjelöli, akkor a versenyző „p/t” pontszámot kap;
  2. ha az „f” helytelen válaszok közül egyiket megjelöli, akkor a versenyző „(-0.66)*p/f” pontszámot kap (vagyis a pontszáma csökken);
  3. az erre a kérdésre kapott legkisebb pontszám „0” (ha a versenyző által megadott valamennyi válasz kiértékelése negatív, akkor az eredményt „0”-val helyettesítjük), és a legnagyobb pontszám „p”.

4. A verseny időpontja és helyszíne

A 2022-es BBTE Matek-Infó verseny online zajlik 2022. március 25-én, 15:00 órától.

5. Versenynaptár

 • a versenyre való beiratkozás: 2022. február 28. – 2022. március 17., 18:00 óra;
 • a jelentkezők csatlakozása az online versenyfelülethez: 2022. március 17–18.;
 • versenyszimuláció: 2022. március 19., 10:00–12:00 óra;
 • verseny: 2022. március 25., 15:00 óra;
 • előzetes versenyeredmények kifüggesztése a kari honlapon: 2022. március 26.;
 • végleges versenyeredmények kifüggesztése a kari honlapon: 2022. március 28.;

6. Részvételi feltételek

A BBTE Matek-Infó versennyel a XII. és XI. osztályos középiskolás diákokat szeretnénk megszólítani, valamint mindazokat, akik az előző években sikeresen érettségiztek, és akik próbára szeretnék tenni tudásukat ezen a megmérettetésen, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karára történő felvételi céljából.

7. A versenyre való beiratkozás

A versenyre való beiratkozáskor a jelentkezőknek az alábbi lépéseket kell követniük:

 1. A részvételi díj kifizetése: a BBTE Matek-Infó Versenyen részt vevő diákoknak 250 lejes részvételi díjat kell fizetniük. A verseny részvételi díját fizetési meghagyással (ordin de plată), postai utalvánnyal (mandat poştal) vagy internetbankon keresztül lehet befizetni a Nemzeti Bank kolozsvári kincstári számlájára:
  RO35TREZ21620F330500XXXX
  Cod Fiscal 4305849 (este obligatoriu codul fiscal)
  Cu precizarea:
  UBB-FMI
  Nume prenume candidat (NU ALTA PERSOANA)
  Taxă de participare concurs Mate-Info UBB 2022
 2. A részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum szkennelt változatának előkészítése,
 3. A személyazonossági igazolvány szkennelt változatának előkészítése,
 4. A kari honlapon, az alábbi címen elérhető űrlap online kitöltése:

  http://www.cs.ubbcluj.ro/concursul-mate-info-ubb-2022/inscrierea-unui-candidat-nou/

 5. A beiratkozást követően a jelentkező egy visszaigazoló e-mailt fog kapni, amely tartalmazza a versenyfelületre való belépéshez szükséges információkat. Abban az esetben, ha a jelentkező 24 órán belül nem kapja meg a visszaigazoló e-mailt, kérjük, küldjön egy e-mailt az admitere@cs.ubbcluj.ro címre. Kérjük a jelentkezőket, hogy ellenőrizzék a beérkező leveleket és a spam mappát is. A visszaigazoló e-mail tartalmazni fogja a versenyző sorszámát, felhasználónevét, egy jelszót, valamint a versenyfelület címét. A beiratkozási időszak minden napjának végén a beiratkozott jelentkezők sorszámát közzétesszük a kari honlapon, az alábbi címen:

  http://www.cs.ubbcluj.ro/concursul-mate-info-ubb-2022/lista-candidati/

 6. 2022. március 17-től kezdődően, saját versenyfiókjuk beállítása érdekében, a jelentkezőknek kötelességük bejelentkezni a versenyfelületre (az 5. pontban leírt) e-mailben kapott információk felhasználásával.
 7. 2022. március 19-én, 10:00 és 12:00 óra között minden versenyzőnek kötelessége bejelentkezni a versenyfelületre, hogy részt vehessen a versenyt megelőző szimulációs bemutató teszten. A verseny kezdetén a jelentkezőnek fel kell mutatnia a személyazonossági igazolványát oly módon, hogy a webkamerán keresztül egyszerre lehessen látni a személyazonossági igazolványt és a jelentkező arcát is. Ennek a bemutató tesztnek az a célja, hogy a jelentkezők megismerkedjenek a versenyfelülettel.

A jelentkezők személyes adatainak kezelése a 2016/679 rendelet betartásával történik (GDPR, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról).

8. A verseny tematikája

A verseny tematikája az 1-es melléklet és 2-es melléklet szerint azonos a 2022. júliusi írásbeli felvételi tematikájával. Ez a két melléklet jelen szabályzat szerves részét képezi, és a kari honlapon is elérhető, az alábbi címeken:

1-es melléklet: http://www.cs.ubbcluj.ro/tematica-matematica-admitere/

2-es melléklet: http://www.cs.ubbcluj.ro/tematica-informatica-admitere/

9. A verseny menete

A verseny 2022. március 25-án 15:00 órakor kezdődik. A versenyzőknek 3 óra áll rendelkezésükre, hogy megoldják a feleletválasztós tesztkérdéseket. A tételek megoldása a közzététel sorrendjében történik. A versenyfelület nem teszi lehetővé a jelentkezők számára, hogy visszatérjenek az előző tételekhez. A tételek nehézségi foka eltérő.

A verseny kezdetén a jelentkezőnek fel kell mutatnia a személyazonossági igazolványát oly módon, hogy a webkamerán keresztül egyszerre lehessen látni a személyazonossági igazolványt és a jelentkező arcát is. A versenyzők piszkozatként fehér lapokat használhatnak. Kötelező, hogy a résztvevőek webkamerája a verseny teljes időtartama alatt működjön.

10. Technikai követelmények

A versenyfelület használata érdekében a jelentkezőknek teljesíteniük kell a következő technikai követelményeket:

 • asztali számítógép vagy laptop használata, táblagépet és okostelefont nem lehet használni;
 • a Chrome böngésző újabb verziója vagy Chrome-alapú böngésző;
 • megfelelő sebességű és stabilitású internethozzáférés (legalább 1Mbps letöltési sebesség, legalább 3Mbps feltöltési sebesség);
 • a számítógépen lévő óra és időzóna helyes beállítása (romániai időzóna);
 • működőképes és tesztelt webkamera/mikrofon;
 • a jelentkezőnek úgy kell beállítania a webkamerát, hogy közvetlenül az arcát filmezze, és a képen az arc teljesen látható legyen;
 • megfelelő fényviszonyok a helyiségben, a verseny teljes időtartama alatt.

11. Csalás elleni szabályok

A jelentkezőknek be kell tartaniuk az alábbi szabályokat. Ezeknek a szabályoknak a megszegése a versenyből való kizárást vonja maga után.

 • a versenyző nem használhat fej- és fülhallgatót; de használhat olyan hangfalakat, amelyek hangját mikrofon gyűjti egybe;
 • a versenyző nem viselhet napszemüveget, a szemei láthatóak kell legyenek; a látószemüveg használata engedélyezett;
 • a verseny idején a versenyzőnek egyedül kell tartózkodnia a helyiségben;
 • a versenyzőnek nem szabad megnyitnia egyéb alkalmazásokat a versenyfelület böngészőjén kívül;
 • a versenyzőnek nem szabad használnia egynél több képernyőt;
 • amikor a versenyfelület ezt kéri, a versenyzőnek meg kell osztania („share”) a teljes képernyőjét („entire screen”);
 • a versenyző asztalán csak egy üveg/pohár víz, fehér lapok és íróeszközök lehetnek;
 • A verseny kezdetén a jelentkezőnek fel kell mutatnia a személyazonossági igazolványát oly módon, hogy a webkamerán keresztül egyszerre lehessen látni a személyazonossági igazolványt és a jelentkező arcát is.

Dékán,
Dr. Anca Andreica egyetemi tanár

A tavalyi BBTE Matek-Infó versennyel kapcsolatos tudnivalókat ezen az oldalon lehet megtekinteni.