BBTE Matek-Infó verseny – 2024

A 2024-es BBTE Matek-Infó verseny szabályzata

1589/21.11.2023 sz.
Jóváhagyta a Kari Tanács 2023. november 21-én

1. A verseny célja

A 2024. április 20-án sorra kerülő BBTE Matek-Infó verseny megszervezésével a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kara azokat a jelentkezőket szólítja meg, akik tanulmányaikat itt szeretnék folytatni, ezáltal esélyt adva számukra egy olyan próbavizsgára, amely hasonló a 2024 júliusában sorra kerülő írásbeli felvételi vizsgához. Ebben az évben a BBTE Matek-Infó verseny eredményeit fel lehet használni a Matematika és Informatika Karra történő 2024. júliusi felvételi bejutási átlagának kiszámításánál.

2. A verseny időpontja és helyszíne

A 2024-es BBTE Matek-Infó verseny személyes jelenléttel fog megvalósulni 2024. április 20-án a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem főépületi (Kogălniceanu/Farkas utca 1.) és a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar/FSEGA kampuszának (Teodor Mihali utca, 58-60.) tantermeiben. A verseny időtartama 3 óra.

3. A verseny tantárgyai és tematikája

A 2024-es BBTE Matek-Infó versenyen a jelentkezők matematika vagy informatika tételt fognak kapni a beiratkozáskor kiválasztott tantárgy függvényében. Ezek feleletválasztós tételek lesznek, amelyek szerkezete és nehézségi foka azonos lesz a 2024. júliusi felvételi vizsga tételeivel. A 24 pontból álló tételek román, magyar, német vagy angol nyelven készülnek, a beiratkozáskor megadott opció alapján.

A verseny tematikája az 1-es melléklet és 2-es melléklet szerint azonos a 2024. júliusi írásbeli felvételi tematikájával. Ez a két melléklet jelen versenyszabályzat szerves részét képezi, és a kari honlapon is elérhető, az alábbi oldalakon:

1-es melléklet: https://www.cs.ubbcluj.ro/tematica-matematica-admitere/

2-es melléklet: https://www.cs.ubbcluj.ro/tematica-informatica-admitere/

4. A feleletválasztós tesztek kiértékelése

 1. Minden kérdésnek legalább 1 helyes válasza és legalább 1 helytelen válasza van. „Nem tudom” típusú válaszok nem léteznek.
 2. Minden kérdéshez egy „p” pontszám tartozik, amelyet a versenyző akkor kaphat meg, ha mindenik helyes választ megjelöli, és csak a helyes válaszokat jelöli meg.
 3. Amennyiben egy kérdéshez „p” pontszám tartozik, és „t” számú helyes választ, valamint „f” számú helytelen választ adunk rá, akkor:
  1. ha a „t” helyes válaszok közül egyiket megjelöli, akkor a versenyző „p/t” pontszámot kap;
  2. ha az „f” helytelen válaszok közül egyiket megjelöli, akkor a versenyző „(-0.66)*p/t” pontszámot kap (vagyis a pontszáma csökken);
  3. az erre a kérdésre kapott legkisebb pontszám „0” (ha a versenyző által megadott valamennyi válasz kiértékelése negatív, akkor az eredményt „0”-val helyettesítjük), és a legnagyobb pontszám „p”.
  4. ha a versenyző mindenik választ megjelöli, akkor „0” pontszámot kap.

5. Versenynaptár

 • A versenyre való beiratkozás: 2024. március 11. – 2024. április 10. Minden nap végén közzétesszük a beiratkozott jelentkezők létszámát.
 • A termekbe és a vizsgákra beosztott jelentkezők végleges listájának közzététele: 2024. április 17.
 • Verseny (fizikai jelenléttel): 2024. április 20., 09:00 óra
 • Az eredmények kifüggesztése a kari honlapon: 2024. április 23.
 • A fellebbezések benyújtása: 2024. április 23. – 2024. április 24.
 • A végleges eredmények kifüggesztése a kari honlapon: 2024. április 25.

6. Részvételi feltételek

A BBTE Matek-Infó versennyel a XII. és XI. osztályos középiskolás diákokat szeretnénk megszólítani, valamint mindazokat, akik az előző években sikeresen érettségiztek, és akik próbára szeretnék tenni tudásukat ezen a megmérettetésen, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karára történő felvételi céljából.

7. A BBTE Matek-Infó verseny eredményeinek felhasználása a 2024-es felvételi vizsga során

A 2024-es BBTE Matek-Infó versenyen elért jegy csak akkor használható fel a 2024. júliusi felvételi írásbeli vizsgán, ha a jelentkező által a versenyen elért pontszám legalább 6-os, az alábbi lehetőségek egyike alapján:

 1. „A” lehetőség: 10-es átlagjeggyel jutnak be a 2024 júliusában sorra kerülő felvételi vizsgán azok a jelentkezők, akik az informatika vizsgán a tíz legnagyobb, legalább 9,50-es (kilenc egész ötven) jegyet kapják, vagy a matematika vizsgán a tíz legnagyobb, legalább 9,50-es (kilenc egész ötven) jegyet kapják. Ezt a lehetőséget csak a XII. osztályos jelentkezők vehetik igénybe.
 2. „B” lehetőség: A versenyen elért pontszám felhasználható az írásbeli felvételi vizsga jegye helyett is. Amennyiben a jelentkező a 2024-es BBTE Matek-Infó versenyen és az írásbeli felvételi vizsgán is részt vesz, a 2024-es BBTE Matek-Infó verseny és az írásbeli felvételi vizsga jegye közül a legmagasabb pontszámot választhatja.

8. A versenyre való beiratkozás

A versenyre való beiratkozáskor a jelentkezőknek az alábbi lépéseket kell követniük:

  1. A beiratkozási díj (350 lej) befizetése az alábbi űrlap kitöltésével: https://plati.ubbcluj.ro/ro/Event/Details/195;
  2. A személyazonossági igazolvány szkennelt változatának előkészítése (PDF formátumban);
  3. A beiratkozási űrlap online kitöltése: https://forms.gle/fkUMwjYWKHQAA9fXA;
  4.  Az űrlap kitöltésének véglegesítése után egy e-mailt küld a rendszer a regisztráció visszaigazolásáról  az űrlapon megadott e-mail címre, amely tartalmazni fogja a versenyen való részvételhez szükséges információkat. Amennyiben a jelentkező 24 órán belül nem kapja meg ezt a visszaigazoló e-mailt, kérjük, küldjön egy levelet a concursmateinfo.mcs@ubbcluj.ro címre. Kérjük a jelentkezőket, hogy a beérkező leveleken kívül ellenőrizzék az e-mail postafiókjuk Spam/Junk mappáit. A visszaigazoló e-mailben egy versenyszámot is küldünk. A beiratkozási időszakban, minden nap végén a kari honlapon közzétesszük a beiratkozott jelentkezők versenyszámát, az alábbi oldalon: https://www.cs.ubbcluj.ro/concursul-mate-info-ubb/.

  A jelentkezők személyes adatainak kezelése a 2016/679 rendelet betartásával történik (GDPR, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról).

 1. Dékán,
  Dr. Anca Andreica egyetemi tanár