BBTE Matek-Infó verseny – 2023

Beiratkozás a BBTE MATEK-INFO versenyre 2023


Versenynaptár

 • a versenyre való beiratkozás: 2023. március 1. – 2023. március 17. A beiratkozott jelentkezők létszámát minden nap végén közzétesszük a honlapon.
 • a termekbe beosztott jelentkezők végleges listájának közzététele: 2023. március 23.
 • verseny személyes jelenléttel: 2023. március 26., 09:00 óra
 • eredmények közzététele a kari honlapon: 2023. március 29.
 • fellebbezések benyújtása: 2023. március 29. – 2023. március 30.
 • végleges eredmények közzététele a kari honlapon: 2023. március 31.

A versenyen szerzett jegyek felhasználhatók a felvételi során. A versenyen a 9,5 feletti átlagjegyet elérő 10 legjobb jelentkező 10-essel jut be a 2023-as felvételin.


A 2023-es BBTE Matek-Infó verseny szabályzata

1. A verseny célja

A 2023. március 26-án sorra kerülő BBTE Matek-Infó verseny megszervezésével a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Kara azokat a jelentkezőket szólítja meg, akik tanulmányaikat itt szeretnék folytatni, ezáltal esélyt adva számukra egy olyan próbavizsgára, amely hasonló a 2023 júliusában sorra kerülő írásbeli felvételi vizsgához. Ebben az évben a BBTE Matek-Infó verseny eredményeit fel lehet használni a Matematika és Informatika Karra történő 2023. júliusi felvételi bejutási átlagának kiszámításánál.

2. A verseny időpontja és helyszíne

A 2023-as BBTE Matek-Infó verseny személyes jelenléttel fog megvalósulni a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem tantermeiben 2023. március 26-án, 09:00 órától. A verseny időtartama 3 óra.

3. A verseny tantárgyai és tematikája

A 2023-as BBTE Matek-Infó versenyen a jelentkezők matematika vagy informatika tételt fognak kapni a beiratkozáskor kiválasztott tantárgy függvényében. Ezek feleletválasztós tételek lesznek, amelyek szerkezete és nehézségi foka azonos lesz a 2023. júliusi felvételi vizsga tételeivel. A 24 pontból álló tételek román, magyar, német vagy angol nyelven készülnek, a beiratkozáskor megadott opció alapján.

A verseny tematikája az 1-es melléklet és 2-es melléklet szerint azonos a 2023. júliusi írásbeli felvételi tematikájával. Ez a két melléklet jelen versenyszabályzat szerves részét képezi, és a kari honlapon is elérhető, az alábbi oldalakon:

1-es melléklet: http://www.cs.ubbcluj.ro/tematica-matematica-admitere/

2-es melléklet: http://www.cs.ubbcluj.ro/tematica-informatica-admitere/

4. A feleletválasztós tesztek kiértékelése

 1. Minden kérdésnek legalább 1 helyes válasza és legalább 1 helytelen válasza van. „Nem tudom” típusú válaszok nem léteznek.
 2. Minden kérdéshez egy „p” pontszám tartozik, amelyet a versenyző akkor kaphat meg, ha mindenik helyes választ megjelöli, és csak a helyes válaszokat jelöli meg.
 3. Amennyiben egy kérdéshez „p” pontszám tartozik, és „t” számú helyes választ, valamint „f” számú helytelen választ adunk rá, akkor:
  1. ha a „t” helyes válaszok közül egyiket megjelöli, akkor a versenyző „p/t” pontszámot kap;
  2. ha az „f” helytelen válaszok közül egyiket megjelöli, akkor a versenyző „(-0.66)*p/t” pontszámot kap (vagyis a pontszáma csökken);
  3. az erre a kérdésre kapott legkisebb pontszám „0” (ha a versenyző által megadott valamennyi válasz kiértékelése negatív, akkor az eredményt „0”-val helyettesítjük), és a legnagyobb pontszám „p”.
  4. ha a versenyző mindenik választ megjelöli, akkor „0” pontszámot kap.

5. Versenynaptár

 • a versenyre való beiratkozás: 2023. március 1. – 2023. március 17. A beiratkozott jelentkezők létszámát minden nap végén közzétesszük a honlapon.
 • a termekbe beosztott jelentkezők végleges listájának közzététele: 2023. március 23.
 • verseny személyes jelenléttel: 2023. március 26., 09:00 óra
 • eredmények közzététele a kari honlapon: 2023. március 29.
 • fellebbezések benyújtása: 2023. március 29. – 2023. március 30.
 • végleges eredmények közzététele a kari honlapon: 2023. március 31.

6. Részvételi feltételek

A BBTE Matek-Infó versennyel a XII. és XI. osztályos középiskolás diákokat szeretnénk megszólítani, valamint mindazokat, akik az előző években sikeresen érettségiztek, és akik próbára szeretnék tenni tudásukat ezen a megmérettetésen, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karára történő felvételi céljából.

7. A BBTE Matek-Infó verseny eredményeinek felhasználása a 2023-as felvételi vizsga során

A 2023-as BBTE Matek-Infó versenyen elért jegy csak akkor használható fel a 2023. júliusi felvételi írásbeli vizsgán, ha a jelentkező által a versenyen elért pontszám legalább 6-os, az alábbi lehetőségek egyike alapján:

 1. „A” lehetőség: 10-es átlagjeggyel jutnak be a 2023 júliusában sorra kerülő felvételi vizsgán azok a jelentkezők, akik az informatika vizsgán a tíz legnagyobb, legalább 9,50-es (kilenc egész ötven) jegyet kapják, vagy a matematika vizsgán a tíz legnagyobb, legalább 9,50-es (kilenc egész ötven) jegyet kapják. Ezt a lehetőséget csak a XII. osztályos jelentkezők vehetik igénybe.
 2. „B” lehetőség: A versenyen elért pontszám felhasználható az írásbeli felvételi vizsga jegye helyett is. Amennyiben a jelentkező a 2023-as BBTE Matek-Infó versenyen és az írásbeli felvételi vizsgán is részt vesz, a 2023-as BBTE Matek-Infó verseny és az írásbeli felvételi vizsga jegye közül a legmagasabb pontszámot választhatja.

A 2023-as BBTE Matek-Infó versenyen elért jegyet a jelentkező csak egyetlen alkalommal használhatja fel a Matematika és Informatika Karra történő felvételi vizsga júliusi vagy szeptemberi fordulójának egyikén.

8. A versenyre való beiratkozás

A versenyre való beiratkozáskor a jelentkezőknek az alábbi lépéseket kell követniük:

  1. A részvételi díj kifizetése (az ezzel kapcsolatos részleteket a beiratkozás kezdetekor fogjuk közzétenni),
  2. A személyazonossági igazolvány szkennelt változatának előkészítése,
  3. A kari honlapon, az alábbi címen elérhető űrlap online kitöltése: http://www.cs.ubbcluj.ro/concursul-mate-info-ubb-2023/inscrierea-unui-candidat-nou/
  4. A beiratkozást követően a jelentkező egy visszaigazoló e-mailt fog kapni, amely tartalmazza a versenyen való részvételhez szükséges információkat. Abban az esetben, ha a jelentkező 24 órán belül nem kapja meg a visszaigazoló e-mailt, kérjük, küldjön egy e-mailt az admitere@cs.ubbcluj.ro címre. Kérjük a jelentkezőket, hogy ellenőrizzék a beérkező leveleket és a spam/junk mappát is. A visszaigazoló e-mail tartalmazni fogja a versenyző sorszámát. A beiratkozási időszak minden napjának végén a beiratkozott jelentkezők sorszámát közzétesszük a kari honlapon, az alábbi címen:
   http://www.cs.ubbcluj.ro/concursul-mate-info-ubb-2023/lista-candidati/

  A jelentkezők személyes adatainak kezelése a 2016/679 rendelet betartásával történik (GDPR, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról).

  Dékán,
  Dr. Anca Andreica egyetemi tanár