« ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ »

Anunţuri din categoria: Anunţuri doctoranzi

Premiile Rada Mihalcea pentru Tineri Cercetatori in Stiinta si Inginerie 2023

Premiile Rada Mihalcea pentru Tineri Cercetatori in Stiinta si Inginerie 2023
Premiul recunoaște tinerii cercetători din domeniul științei și ingineriei care, prin munca lor, au demonstrat excelentă și au adus contribuții extraordinare în domeniul lor de specialitate și societății. Premiul constă dintr-o diplomă și o sumă de bani. Se califică pentru candidatură la acest premiu toți cei care lucrează în cercetare într-un domeniu de știință sauinginerie, la universități, institute de cercetare sau companii.

Tabere studentesti 2023

Studenții interesați să obțină un loc într-o tabăra studențeasca sunt rugați să depună o cerere la secretariatul facultății (secretara specializarii) în perioada 24 mai – 14 iunie 2023 , intre orele 9-12. MO Partea I nr. 407Bis tabere studentesti 2023.pdf Anexa 2 repartitie locuri TS pe CCS tabere studentesti 2023.pdf Anexa 4 cerere tabere studentesti

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Studenţilor – Matematică, ediţia 2023

Departamentul de Matematică al Facultăţii de Matematică şi Informatică vă invită sa participaţi sambata 20 mai 2023 de la ora 11 in sala e (cladirea Mathematica) la Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților pe domeniul Matematică (nivel licenţă/master/doctorat). Studenţii care doresc să susţină comunicări sunt rugaţi să contacteze cadrul didactic coordonator. Comisia este formată din

VLDB Summer School 2023 on Data Management in the Cloud

Link: https://vldb.org/summerschool/2023/ The Very Large Databases (VLDB) Summer School on Data Management in the Cloud will take place between the 24th and 27th of July 2023, in the heart of Transylvania at the Technical University of Cluj-Napoca – and we are looking for students to participate! The Summer School will welcome outstanding international speakers from

Apel training și competiție internațională Games of Science

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca invită masteranzii și doctoranzii în domeniile matematică, informatică, inginerii, chimie, fizică, biologie, geologie, știința mediului, mecanică, cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani să participe la concursul GAMES of SCIENCE, aflat la a II-a ediție, derulat de British Council România în colaborare cu Social Innovation Solutions (SIS), cu sprijinul

Hotărârea nr. 72/26.01.2023 a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind utilizarea grantului doctoral începând anul cu anul universitar 2022-2023

aprobat în Consiliului facultăţii din data de 20 ianuarie 2023 Consiliul facultăţii, având în vedere Metodologia UBB privind utilizarea fondurilor de cercetare din granturile doctorale aprobată de CA al UBB în data de 2.12.2014 şi Hotărârea Nr. 2938/21.03.2022 a CA al UBB privind distribuția grantului doctoral pe categorii de cheltuieli începând cu anul universitar 2021-2022,

Metodologie privind analiza de similitudine a tezelor de doctorat elaborate în cadrul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică (SDMI)

Metodologie privind analiza de similitudine a tezelor de doctorat elaborate în cadrul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică (SDMI) UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ  ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ Nr. 8/25.01.2023 1. Preambul Art. 1 Prezenta Metodologie se fundamentează pe următorul document, completându-l cu reglementări specifice domeniilor Matematică și Informatică: Anexa 1 la Regulamentul

Programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”

Având în vedere solicitarea Ministerului Educației cu privire la Programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”, Vă rugăm respectuos să depuneți la secretariatul facultății cererea însoțită de o copie a diplomelor obținute pentru locurile 1, 2, 3 la olimpiadele internaționale/naționale în domenii științifice și tehnice în perioada studiilor liceale pentru finanțarea

Orarul cursurilor Școlii Doctorale de Matematică și Informatică pentru semestrul I al anului universitar 2022-2023

Orarul cursurilor Școlii Doctorale de Matematică și Informatică pentru semestrul I al anului universitar 2022-2023

În atenția studenților Facultății de Matematică și Informatică: Instruirea de securitatea muncii și situații de urgență efectuată studenților din ciclurile de studii universitare de licență/master/doctorat, cu ocazia începerii activității în cadrul U.B.B. conform IP-SSM 53-1

Cu ocazia începerii activității în cadrul U.B.B. an universitar (2022-2023), toți studenții Facultății de Matematică și Informatică au obligația să își însușească și să respecte legislația în vigoare: Instructaj introductiv general SM si SU studenti 2022.pdf - Instruirea de securitatea muncii și situații de urgență efectuată studenților din ciclurile de studii universitare de licență/master, cu ocazia