« ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ »

Anunţuri din categoria: Anunţuri doctoranzi

Metodologie privind analiza de similitudine a tezelor de doctorat elaborate în cadrul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică (SDMI)

Metodologie privind analiza de similitudine a tezelor de doctorat elaborate în cadrul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică (SDMI) UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ  ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ Nr. 8/25.01.2023 1. Preambul Art. 1 Prezenta Metodologie se fundamentează pe următorul document, completându-l cu reglementări specifice domeniilor Matematică și Informatică: Anexa 1 la Regulamentul

Programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”

Având în vedere solicitarea Ministerului Educației cu privire la Programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”, Vă rugăm respectuos să depuneți la secretariatul facultății cererea însoțită de o copie a diplomelor obținute pentru locurile 1, 2, 3 la olimpiadele internaționale/naționale în domenii științifice și tehnice în perioada studiilor liceale pentru finanțarea

Orarul cursurilor Școlii Doctorale de Matematică și Informatică pentru semestrul I al anului universitar 2022-2023

Orarul cursurilor Școlii Doctorale de Matematică și Informatică pentru semestrul I al anului universitar 2022-2023

În atenția studenților Facultății de Matematică și Informatică: Instruirea de securitatea muncii și situații de urgență efectuată studenților din ciclurile de studii universitare de licență/master/doctorat, cu ocazia începerii activității în cadrul U.B.B. conform IP-SSM 53-1

Cu ocazia începerii activității în cadrul U.B.B. an universitar (2022-2023), toți studenții Facultății de Matematică și Informatică au obligația să își însușească și să respecte legislația în vigoare: Instructaj introductiv general SM si SU studenti 2022.pdf - Instruirea de securitatea muncii și situații de urgență efectuată studenților din ciclurile de studii universitare de licență/master, cu ocazia

Assoc. prof. dr. Danny Dig, University of Colorado at Boulder, USA: Growth Lessons from the Refactoring Research Community

Assoc. prof. dr. Danny Dig, University of Colorado at Boulder, USA: Growth Lessons from the Refactoring Research Community
În cadrul Seminarului de Inovare și Dezvoltare din cadrul Departamentului de Informatică, assoc.prof. dr. Danny Dig va susține în data de 7.07.2022, ora 15.00, prelegerea cu titlul: Growth Lessons from the Refactoring Research Community. Evenimentul se va desfășura in format fizic (sala C335) si online începând cu ora 15.00 pe platforma Microsoft Teams. Link-ul de

Dr. Octavian Machidon, Universitatea din Ljubljana, Slovenia: Leveraging Approximate Mobile Computing to Bridge the Resources Gap

În cadrul Seminarului de Inovare și Dezvoltare organizat de Departamentul de Informatică, Dr. Octavian Machidon, cercetător la Universitatea din Ljubljana, Slovenia, va susține prelegerea intitulată Leveraging Approximate Mobile Computing to Bridge the Resources Gap. Dl. Machidon derulează o mobilitate Erasmus în cadrul Facultății de Matematică și Informatică, colaborare născută ca urmare a aderării Universității Babeș-Bolyai la alianța EUTOPIA. Evenimentul

Apel de selecție a grupului țintă al proiectului POCU/993/6/13/153310 Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health

Grupul țintă al proiectului va fi format din 116 participanți (86 doctoranzi și 30 cercetători postdoctorali) și va fi selectat conform metodologiei atașate. Pachet informatii selectie grup tinta proiect POCU/993/6/13/153310

Common skills in scholarly publishing: IMRaD article structure and journal choice

În cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0066 cu titlul „Educație de calitate la Universitatea Babeș-Bolyai VI”, se va organiza un webinar adresat masteranzilor, doctoranzilor și post-doctoranzilor, cu titlul „Common skills in scholarly publishing: IMRaD article structure and journal choice”. Acesta va fi susținut de Dr. Andrey Mikhailov, Customer Consultant la Elsevier Research Solution, în 27 mai 2022, intervalul orar

Studenții și cercetătorii UBB invitați să participe la competiția Games of Science 2022

Studenții și cercetătorii UBB invitați să participe la competiția Games of Science 2022
În calitate de partener British Council România, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca invită studenții, masteranzii și doctoranzii în domeniile matematică, informatică, inginerii, chimie, fizică, biologie, geologie, știința mediului, mecanică, cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani să participe la concursul Games of Science derulat de British Council România în colaborare cu Asociația BioMentorHub, cu

Orarul cursurilor Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022

Orarul cursurilor Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022 Timetable of courses offered by the Doctoral School in Mathematics and Computer Science in the 1st semester of the academic year 2021-2022