« ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ »

În atenția studenților Facultății de Matematică și Informatică: Instruirea de securitatea muncii și situații de urgență efectuată studenților din ciclurile de studii universitare de licență/master/doctorat, cu ocazia începerii activității în cadrul U.B.B. conform IP-SSM 53-1

Cu ocazia începerii activității în cadrul U.B.B. an universitar (2022-2023), toți studenții Facultății de Matematică și Informatică au obligația să își însușească și să respecte legislația în vigoare:

Instructaj introductiv general SM si SU studenti 2022.pdf - Instruirea de securitatea muncii și situații de urgență efectuată studenților din ciclurile de studii universitare de licență/master, cu ocazia începerii activității în cadrul U.B.B. conform IP-SSM 53-1

Toți studenții facultății trebuie să confirme faptul ca au luat la cunoștință instructajul introductiv general prin completarea următorului document. Acest document se va trimite semnat și scanat către facultate prin intermediul formularului de la adresa https://forms.office.com/r/Pnqz4D1xA7 până la data de 28 octombrie 2022.

De asemenea studenții facultății sunt rugați să consulte și următorul document ce conține recomandări privind prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2.