« ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ »

Programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”

Având în vedere solicitarea Ministerului Educației cu privire la Programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”,

Vă rugăm respectuos să depuneți la secretariatul facultății cererea însoțită de o copie a diplomelor obținute pentru locurile 1, 2, 3 la olimpiadele internaționale/naționale în domenii științifice și tehnice în perioada studiilor liceale pentru finanțarea prin programul „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I” până la data de 24 noiembrie 2022, orele 12,00.

Se vor trimite la adresa de email: liliana.pop@ubbcluj.ro, în format pdf cererea completată conform modelului atașat și copia diplomelor obținute.

Cerere Grant Regele Carol I.docx
HG 403 2017 (Grant Regele Carol I).pdf