Tematica pentru admiterea la Facultatea de Matematică şi Informatică, nivel licenţă, 2024

Tematica

  • Tematica Matematică – Anexa 3A a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere nivel licență 2024
  • Tematica Informatică – Anexa 3B a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere nivel licență 2024