Tematica pentru admiterea la Facultatea de Matematică şi Informatică, nivel licenţă, 2021

Tematica

 • Tematica Matematică – Anexa 3A a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (nivel licenţă) – sesiunea iulie 2021
 • Tematica Informatică – Anexa 3B a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (nivel licenţă) – sesiunea iulie 2021

Modele de subiecte de Matematică și Informatică pentru Concursul Mate-Info UBB și Admiterea la facultate 2019

Dragi candidați,

Mai jos găsiți modele de subiecte de Matematică și Informatică pentru Concursul Mate-Info UBB și Admiterea la facultate 2019, pentru a vă încerca forțele. Față de modelele de subiecte din anul 2018, s-a mărit ponderea și numărul de puncte acordate subiectelor de tip grilă.

Subiectul A este un subiect de tip grilă, prin care în afara testării cunoștințelor de bază, dorim să verificăm capacitatea de concentrare și atenția candidaților în a da răspunsuri exacte și complete. Problemele tip grilă (Partea/Subiectul A) pot avea unul sau mai multe răspunsuri corecte. Acestea trebuie indicate de candidat pe foaia de concurs.

Exemple de completare a răspunsurilor la subiectele de tip grilă la concursul Mate-Info UBB și admiterea la facultate 2019

Exemplu completare grila informatica 2019.pdf
Exemplu completare grila matematica 2019.pdf

Notarea subiectului de tip grilă se face după următorul sistem de punctare parțială:

Notații:

p=punctajul de concurs acordat candidatului
q=punctajul total al problemei (6 puncte)
n=numărul de răspunsuri corecte ale problemei (dintre cele 4 variante)
D=distanta Hamming dintre codul răspunsurilor corecte și codul răspunsurilor candidatului la problemă (de exemplu, codul răspunsurilor corecte este 1101 dacă doar A, B și D sunt corecte, codul răspunsurilor candidatului este 1001 dacă bifează doar A și D, iar distanța Hamming dintre ele este D=1).

Metoda de calcul:

Dacă D<n atunci p=q/(D+1)
altfel p=0.

Exemple:

Dacă n=1, atunci
p=6 puncte, daca se indica (numai) răspunsul corect
p=0 puncte, în rest.
Dacă n=2, atunci
p=6 puncte, dacă se indică (numai) ambele răspunsuri corecte
p=3 puncte, daca D=1, adică:
  - se indică un răspuns corect și niciunul incorect
  sau
  - se indică 2 răspunsuri corecte și un răspuns incorect
p=0 puncte, în rest.
Daca n=3, atunci
p=6 puncte, dacă se indică (numai) cele trei răspunsuri corecte
p=3 puncte, dacă D=1, adică:
  - se indică două răspunsuri corecte și niciunul incorect
  sau
  - se indică 3 răspunsuri corecte și unul incorect
p=2 puncte, dacă D=2, adică:
  - se indica un răspuns corect și niciunul incorect
  sau
  - se indica 2 răspunsuri corecte și unul incorect
p=0 puncte, în rest.

Subiectul/Partea B este un subiect de tip clasic în care se cer rezolvări complete ale problemelor pe foaia de concurs și, în consecință, se evaluează rezolvarea respectivă conform baremului.

Vă dorim mult succes!

Subiecte concurs Mate-Info

Subiecte admitere din anii precedenţi