A jelentkezők beiratkozására vonatkozó adminisztratív eljárás (magiszteri felvételi – 2024)

  • A Matematika szakterületen meghirdetett magiszteri szakokra külön szakvizsga nélkül jelentkezhetnek mindazok, akik a Matematika, Informatika vagy Fizika szakterületekhez tartozó szakokon végezték alapképzési tanulmányaikat, vagy a Közgazdaság szakterület keretében a Gazdasági kibernetika, Statisztika és Gazdasági előrejelzés vagy Gazdasági informatika szakon, illetve a Számítástechnika és információtechnológia szakterület keretében Számítástechnika és Információmérnöki szakon végeztek (a Matematika szakterülettel rokon szakok). A Korszerű módszerek a matematikatanításban magiszteri képzésekre jelentkezhetnek szaktanárok, valamint a szakmai átképzési posztgraduális programok Matematika szakterületen végzettjei.
  • Az Informatika szakterületen meghirdetett magiszteri szakokra külön szakvizsga nélkül jelentkezhetnek mindazok, akik Informatikai-matematika szakon, az Informatika szakterület szakjain végeztek, továbbá mindazok, akik a Közgazdaság szakterület keretében Gazdasági kibernetika vagy Gazdasági informatika szakon, illetve akik a Számítástechnika és információtechnológia szakterület keretében Számítástechnika és Információmérnöki szakon végeztek (a Informatika szakterülettel rokon szakok). Várjuk továbbá azok jelentkezését is, akik a karunk által szervezett posztgraduális szakképzési programok keretében végeztek.
  • A Neveléstudományok szakterületen meghirdetett magiszteri szakokra külön szakvizsga nélkül jelentkezhetnek mindazok, akik a Matematika szakterülethez tartozó szakokon végeztek, a Matematikai didaktika mesterképzés esetén, illetve akik az Informatika szakterületen vagy az Informatikai matematika (4 éves képzés) vagy a Gazdasági informatika (4 éves képzés) szakokon végeztek, az Informatikai didaktika mesterképzés esetén. Ugyanakkor jelentkezhetnek szaktanárok, valamint a szakmai átképzési posztgraduális programok Matematika, illetve Informatika szakterületek végzettjei.
  • A posztgraduális programok végzettjei az alábbiak szerint kiszámolt jeggyel vesznek részt a versenyen: 75%-ban a posztgraduális képzési program végső tanulmányi átlaga, és 25%-ban a szakmai képességeket felmérő vizsga jegye ugyanazon képzési program esetén.
  • Mindazon jelentkezőknek, akik a fenti szakok közül egyiknek sem végzettjei, személyes jelenléttel zajló szakvizsgán kell részt venniük, amelynek tematikája azonos a Matematika záróvizsga-tematikával (a Matematika szakterületen meghirdetett szakok esetében), illetve az Informatika záróvizsga-tematikával (az Informatika szakterületen meghirdetett szakok esetében), ez alól kivételt képez az Ipari és társadalmi adattudomány szak, illetve ebből a speciális tematikából (az Ipari és társadalmi adattudomány szak esetén). A szakvizsga minimális bejutási jegye: 6,00-os. Egyetemi alapképzésre és magiszteri képzésre történő anyanyelvű/idegen nyelvű felvételi esetén a felvételi a meghirdetett képzési program nyelvén történik. A több nyelven is meghirdetett képzési programok esetében, amennyiben a jelentkezők beiratkozáskor több opciót is választanak, a legelső kiválasztott opció nyelvén kell szakvizsgát tenniük.
  • A Neveléstudományok szakterületen meghirdetett magiszteri szakok esetében NEM tehetnek szakvizsgát a más szakterületen vagy más szakokon végzettek.
  • Az angol/német tannyelvű magiszteri képzésre történő felvételi esetén a jelentkezőknek kötelező módon részt kell venniük egy kizáró jellegű, angol/német nyelvvizsgán, amelyet a megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek. A minősítéseket a jelentkezők család- és keresztnevét tartalmazó katalógusba vezetik be, amelyet a kari szintű felvételi bizottság elnöke ír alá, és az egyetemi felvételi bizottság elnöke láttamoz. Azon jelentkezőknek, akiknek az opciói között vannak olyan szakok, amelyek nyelve különbözik a nyelvvizsga-oklevél nyelvétől, kötelező részt venniük a nyelvvizsgán; minden más esetben a nyelvvizsga-oklevél kiváltja ezt a vizsgát. Amennyiben a fenti első eset érvényesül és a jelentkező nem jelenik meg a vizsgán vagy nem sikerül ezen vizsgája, a kötelező nyelvizsga-oklevéltől eltérő nyelvű szakokat automatikusan töröljük a listájáról. Ennél a vizsgánál el lehet ismertetni a BBTE Rektori Hivatala által jóváhagyott nyelvvizsgák eredményét igazoló okleveleket/bizonyítványokat.