Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior

Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior