Propunerea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind completarea Hotărârii privind procedura de evaluare şi de actualizare a acreditării grupurilor de cercetare din facultate

aprobată în Consiliul facultatii din data de 5 decembrie 2017

In scopul promovării unei colaborări eficiente şi corecte între Şcoala Doctorală de Matematică şi Informatică şi centrele sau grupurile de cercetare din Facultatea de Matematică şi Informatică acreditate la nivel de Universităţii Babeş-Bolyai, pentru asigurarea accesului la infrastructură de cercetare avansată şi în vederea creşterii performanţelor ştiinţifice ale studenţilor doctoranzi din domeniile Matematică şi Informatică, Comisia Executivă propune Consiliului facultății completarea Hotărârii mai sus menţionate cu următoarele puncte:

  1. Studenţii doctoranzi ai unui conducător de doctorat membru al unui grup de cercetare din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică sunt implicit membri ai grupului de cercetare respectiv.
  2. Studenţii doctoranzi pot utiliza infrastructura de cercetare a centrelor sau grupurilor de cercetare, la propunerea conducătorului ştiinţific şi cu aprobarea directorului de centru/grup de cercetare.
  3. In cadrul centrelor/grupurilor de cercetare se poate realiza stimularea performanţelor ȋn cercetarea ştiinţifică a studenţilor doctoranzi prin activităţi şi metode specifice centrelor şi grupurilor de cercetare, la propunerea conducătorului ştiinţific şi cu aprobarea directorului de centru/grup de cercetare.
  4. Studenţii doctoranzi vor raporta rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică (şi) în cadrul centrului/grupului de cercetare în care s-au obţinut rezultatele respective.