Anunţuri din categoria: Anunţuri burse

Bursa merit olimpic internațional

Studenţii din anul I de studiu, nivel licență, care sunt îndreptățiți să beneficieze de prevederile Legii nr. 235/2010 privind acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale (și nu au beneficiat în liceu de prevederile acestei legi), sunt rugați să trimită o cerere însoțită de diploma cu premiul obținut până la

Rezultatele contestațiilor depuse în vederea acordării burselor, semestrul I, an univ. 2020-2021

Rezultate contestatii burse sem. I an univ. 2020-2021.xlsx Referitor la bursele pentru studenții care urmează cursurile Masteratului didactic reglementat prin Ordinul 4524/2020 privind înființarea și organizarea programelor universitare de master didactic, vă comunicăm că studenții înscriși pe aceste locuri bugetate conform prevederilor legale în vigoare, nu pot beneficia în același timp de o bursă prin

Clasamentul final al proiectelor depuse la Facultatea de Matematică și Informatică în vederea acordării burselor speciale pentru activitate ştiinţifică la Universitatea Babeş-Bolyai în anul universitar 2020-2021

Domeniul Matematică Nr. crt Cod unic Nota 1. o8N6AzRc 10.00 2. p3J4Wfo5 9.50 3. Gx52JzDb 9.00 Domeniul Informatică Nr. crt Cod unic Nota 1. n7ESp69K 9.50 2. s7PXy8m9 9.40 3. Gz69Dik4 9.20 4. Ng7d9JZc 9.05 5. Mq6i7FGt 8.75 Rezultatul contestațiilor depuse Nr. crt Cod unic Rezultat contestație 1. Mq6i7FGt Respinsă Comisia pentru rezolvarea contestațiilor privind

Clasamentul proiectelor depuse la Facultatea de Matematică și Informatică în vederea acordării burselor speciale pentru activitate ştiinţifică la Universitatea Babeş-Bolyai în anul universitar 2020-2021

Domeniul Matematică Nr. crt Cod unic Nota 1. o8N6AzRc 10.00 2. p3J4Wfo5 9.50 3. Gx52JzDb 9.00 Domeniul Informatică Nr. crt Cod unic Nota 1. n7ESp69K 9.50 2. s7PXy8m9 9.40 3. Gz69Dik4 9.20 4. Ng7d9JZc 9.05 5. Mq6i7FGt 8.75 Contestaţiile se pot depune prin e-mail la adresa mserban[at]math.ubbcluj.ro, în perioada 24 octombrie 2020 – 26 octombrie

Burse semestrul I, an univ. 2020-2021

Repartizarea burselor este afisata in aplicatia Academic Info la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro. Fiecare student are acces in aplicatie pe baza user-ului si parolei personale. La nivelul facultăţii noastre au fost alocate un număr de 57 burse de performanţă, 377 burse de merit, 189 burse de ajutor social şi 2 burse de ajutor social ocazional de îmbrăcăminte

Sustinerea online a proiectelor de cercetare in vederea obtinerii burselor speciale pentru activitatea stiintifica pentru anul universitar 2020-2021

Sustinerea online a proiectelor de cercetare pe Domeniul Matematica va avea loc in cadrul grupului MS Teams Domeniul_Matematica_Burse_Speciale, miercuri 21.10.2020, incepand cu ora 14:00. Codul de conectare la grup este pi7kxts. Sustinerea online a proiectelor de cercetare pe Domeniul Informatica va avea loc pe platforma Microsoft Teams, miercuri 21.10.2020, intre orele 12:00 si 14:00. Codul

Depunerea dosarelor si calendarul pentru bursele speciale pentru activitatea stiintifica pentru anul universitar 2020-2021

Competitia este deschisa studentilor de la licenta (începând cu anul II) si masteranzilor (începând cu anul I). Bursa se acorda o singura data pe parcursul unui ciclu de studiu, pentru un an universitar, cu exceptia studentilor din ultimul an de studiu pentru care bursa se acorda pâna la examenul de absolvire. Aplicatiile pentru obtinerea burselor

Burse semestrul I, an univ. 2020/2021

DOSARELE PENTRU BURSĂ SOCIALĂ/MEDICALĂ CU DOCUMENTELE ÎN ORIGINAL TRIMISE PRIN POŞTĂ SAU DEPUSE ÎN ORIGINAL LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII TREBUIE SĂ CUPRINDĂ ȘI URMĂTOAREA DECLARAȚIE: DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE CA DOCUMENTELE ÎNCĂRCATE ÎN PLATFORMA PENTRU ACORDAREA BURSEI SOCIALE, CONȚIN ACELEAȘI DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII CU CELE DEPUSE LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII SAU CELE TRIMISE PRIN POȘTĂ. DATA ȘI

Bosch Scholarship in Software and Hardware, Engineering Center Cluj

Bosch Scholarship in Software and Hardware, Engineering Center Cluj
Aplică acum şi fii recompensat pentru rezultatele tale academice excepţionale! Centrul de Inginerie Bosch din Cluj oferă 20 de burse “Robert Bosch”. Aplicaţiile trebuie trimise până în data de 28 iunie aici: https://smrtr.io/462Q_ Pe 29 iunie, de la ora 11:00, va avea loc testul tehnic online, pe Kahoot. După înregistrare, vei primi mai multe detalii.

Lista studenților beneficiari ai burselor de ajutor social în semestrul II al anului universitar 2019/2020, acordate din veniturile extrabugetare ale UBB

burse ajutor social din fonduri extrabugetare sem. 2 2019-2020 buget.pdf burse ajutor social din fonduri extrabugetare sem. 2 2019-2020 taxa.pdf Studenții care sunt beneficiari ai burselor de ajutor social care nu au depus contul IBAN la Serviciul Social, sunt rugați să trimită urgent prin email la Serviciul Social, contul IBAN la adresa de e-mail: social@ubbcluj.ro.