Anunţuri din categoria: Anunţuri burse

Burse semestrul II, an universitar 2021/2022

7 februarie 2022 Model cerere bursa performanata merit sem. 2 an univ. 2021-2022.docx Regulament privind acordarea burselor pentru studenti 2021-2022.pdf Calendar de acordare a burselor sem. 2 an univ. 2021-2022.pdf Declaratie bursa documente electronic sem. 2 an univ. 2021-2022.pdf Anexa 7 burse sem. 2 an univ. 2021-2022.pdf Anexa 8 burse sem. 2 an univ. 2021-2022.pdf

Burse speciale pentru activitatea științifică la Facultatatea de Matematica si Informatica – Competiția 2021-2022

Matematică Rafiliu Cristian-Aurel, Matematici Avansate, an 1 Informatică Ciubotariu George, Inteligenţă computaţională aplicată, an 1 Galan Radu, Inteligenţă computaţională aplicată, an 2 Hategan Ariana-Raluca, Inteligenţă computaţională aplicată, an 1 Tiutin Cristina Maria, Inginerie software, an 2

In atentia studentilor care beneficiaza de burse in semestrul I al anului universitar 2021/2022

Studenții care sunt beneficiari ai burselor de performanță, merit, ajutor social, ajutor social ocazional de îmbrăcăminte sau burse de ajutor social ocazional din veniturile extrabugetare care NU AU DEPUS PÂNĂ ÎN ACEST MOMENT UN EXTRAS DE CONT/CONT IBAN LA SERVICIUL SOCIAL trebuie să trimită electronic, scanat/pozat, un extras de cont/cont IBAN personal la adresa de email: social@ubbcluj.ro.

Clasamentul proiectelor depuse la Facultatea de Matematică și Informatică în vederea acordării burselor speciale pentru activitate ştiinţifică la Universitatea Babeş-Bolyai în anul universitar 2021-2022

Contestaţiile se pot depune prin email în perioada 1 noiembrie 2021 – 3 noiembrie 2021 (până la ora 13): pentru domeniul Matematică la adresa marcel.serban[at]ubbcluj.ro pentru domeniul Informatică la adresa mihai.craciun[at]ubbcluj.ro

Soluționarea contestațiilor depuse la acordarea burselor in semestrul I al anului universitar 2021/2022

Soluționarea contestațiilor depuse la acordarea burselor in semestrul I al anului universitar 2021/2022

Sustinerea online a proiectelor de cercetare in vederea obtinerii burselor speciale pentru activitatea stiintifica pentru anul universitar 2021-2022

Sustinerea online a proiectelor de cercetare pe Domeniul Informatica va avea loc pe platforma Microsoft Teams, vineri 29.10.2021, intre orele 09:00 si 11:00. Codul de conectare la grup este mnss0xm. Sustinerea online a proiectelor de cercetare pe Domeniul Matematica va avea loc pe platforma Microsoft Teams, joi 28.10.2021, de la ora 09:00. Codul de conectare la grup este pi7kxts.

Repartizarea fondului de burse pentru semestrul I al anului universitar 2021/2022

Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat: Repartizarea burselor este afișată în aplicația Academic Info la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro. Fiecare student are acces în aplicație pe baza numelui de utilizator și a parolei personale. La nivelul facultăţii noastre au fost alocate un număr de 81 burse de performanţă, 421

Burse speciale pentru activitatea științifică 2021-2022

Update 19.10.2021: Termenul de depunere a dosarelor s-a extins pana la 24 octombrie 2021, ora 23.59. Toate informațiile privind desfășurarea competiției de acordare a burselor speciale pentru activitatea științifică se găsesc la adresa https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/burse-speciale-pentru-activitatea-stiintifica-competitia-2021-2022/. Calendarul competiției Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): 5-24 octombrie 2021, ora 23.59; Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul

Listele cu mediile pentru burse pe sem. 1, an univ. 2021-2022

Nivel licenţă Nivel master

Burse semestrul I, an universitar 2021/2022

Declaratie documente electronic burse 2021 sem. 1.doc Dispozitia 10077 privind procesul de acordare a burselor sem. 1 an univ. 2021-2022.pdf Hotararea CA UBB nr. 11115 privind numarul de burse de ajutor social din venituri proprii sem. I an univ. 2021-2022.pdf Hotararea Senatului UBB nr. 118 privind numarul de burse speciale pentru anul univ. 2021-2022.pdf Model