Lista preliminară a studenților propuși în vederea obținerii burselor pe semestrul 2, anul universitar 2023/2024

Nivel licenţă

Informatică engleză

IE an1 sem2.pdf 374.9 KB
IE an2 sem2.pdf 401.9 KB
IE an3 sem2.pdf 407.7 KB

Informatică germană

Informatică maghiară

IM an1 sem2.pdf 288.8 KB
IM an2 sem2.pdf 498.7 KB
IM an3 sem2.pdf 82.3 KB

Informatică română

IR an1 sem2.pdf 143.1 KB
IR an2 sem2.pdf 201.7 KB
IR an3 sem2.pdf 106.1 KB

Inteligență artificială engleză

IA an1 sem2.pdf 68.0 KB

Ingineria informației engleză

Ingineria informației maghiară

No files found.

Matematică maghiară

MM an1 sem2.pdf 119.2 KB
MM an2 sem2.pdf 271.9 KB
MM an3 sem2.pdf 270.3 KB

Matematică română

MR an1 sem2.pdf 124.1 KB
MR an2 sem2.pdf 129.0 KB
MR an3 sem2.pdf 123.0 KB

Matematică-informatică engleză

Matematică-informatică maghiară

Matematică-informatică română

Master

Analiza datelor şi modelare

Baze de date

Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date

Inginerie software

Inteligenţă computaţională aplicată

Securitate cibernetică

SC an1 sem2.pdf 79.5 KB

Metode moderne în predarea matematicii română

Matematici avansate

Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor Enterprise

Sisteme distribuite în Internet

Sisteme informatice avansate

Știința datelor în industrie și societate

Notă:

  • Matematică informatică maghiară, anul 1 nu are studenți eligibili
  • Ingineria informației maghiară, anul 1 nu are studenți eligibili