Burse semestrul II – anul universitar 2023/2024

Cererile și dosarele pentru toate categoriile de bursă vor fi depuse EXCLUSIV prin mijloace electronice folosind platforma de burse prin accesarea paginii de internet https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.

La depunerea documentelor prin mijloace electronice, acestea vor fi însoțite de o  declarație pe proprie răspundere a studentului referitoare la conformitatea documentelorDocumentele încărcate electronic nu mai necesită depunerea acestora în format fizic.

Calendarul de desfășurare a burselor pentru semestrul II al anului universitar 2023-2024

Conform Hotărârii Consiliului Facultății, mediile minime de acordare a burselor pentru anul universitar 2023/2024, după cum urmează:

 • Media minimă de acordare a burselor de performanță categoria I: 9,00
 • Media minimă de acordare a burselor de performanță categoria II: 7,00
 • Număr minim de credite pentru acordarea burselor sociale și medicale: 20 credite la disciplinele de specialitate.

Regulamentul de acordare al burselor este disponibil la adresele:

Cererea pentru acordarea bursei de performanță categoria I și II și a bursei de ajutor social pentru toți studenții de la nivel licență (anul I, II ,III) și nivel master (anul I, II) se va încărca la adresa: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/ – în perioada 26.02.2024 ora 8,00 – 15.03.2024, ora 16.00.

IMPORTANT: DOSARELE PENTRU ACORDAREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL VOR FI SCANATAE ÎNTR-UN SINGUR FIȘIER PDF ȘI VOR FI ÎNCĂRCATE PÂNĂ LA DATA DE 14 martie 2024 ÎN PLATFORMA DE LA ADRESA: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/. In 15 martie 2024 se pot completa doar dosarele incomplete depuse până în data de 14 martie 2024. DUPĂ DATA DE 15 martie 2024 ORA 16,00 NU SE MAI ACCEPTĂ COMPLETĂRI CU ACTE JUSTIFICATIVE LA DOSARELE DE BURSĂ SOCIALĂ.

Recomandarea este de a vă încărca în platformă dosarele pentru acordarea bursei de ajutor social cât mai repede posibil, deoarece dacă veți primi observații de la secretariat să aveți timpul necesar pentru completarea dosarului.

Modelul cererii de bursă de performanță categoria I şi II se descarcă, se completează, se semnează, după care se scanează și se încarcă la adresa https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.

Declarația bursa documente în format electronic – Anexa 9

Criterii de departajare în cazul mediilor egale: art. 10, (6) https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/burse/2023-2024/HS-nr.-25-privind-aprobarea-Regulamentului-de-acordare-a-burselor-pentru-studenti.pdf

CERERILE ŞI DOSARELE pentru BURSELE SOCIALE și MEDICALE vor fi încărcate în platforma la adresa: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/ în perioada 26.02.2024 ora 8,00 – 15.03.2024, ora 16.00.

VENITUL MAXIM ADMIS PE MEMBRU DE FAMILIE: venit net de 1958,33 lei/membru de familie pe lunile februarie 2023- ianuarie 2024.

NOTA: Numerotarea și semnarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip și NU cu formularul „Verificare conformitate …”. Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată de formularul „Verificare conformitate …” care va fi pus la începutul dosarului.

Bursele de ajutor social se acordă pe baza cererii studentului, aprobată de către Comisia de burse pe facultate și însoțită de actele doveditoare corespunzătoare. Dosarele se depun exclusiv online pe platforma pusă la dispoziție de universitate:

https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

Studenții nu vor solicita organelor fiscale Adeverințele de venit, această sarcină va fi preluată de către unul din membrii Comisiei de burse, în baza acordurilor olografe ale solicitantului și membrilor familiei.

Documentația necesară obținerii unei burse de ajutor social diferă în funcție de situația în care se află studentul și se regăsește la art. 19 al Regulamentului de burse.

In vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie  sunt rugați să consulte regulamentul de acordare al burselor la adresa:

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/burse/2023-2024/HS-nr.-25-privind-aprobarea-Regulamentului-de-acordare-a-burselor-pentru-studenti.pdf
Documentația necesară obținerii unei burse de ajutor social diferă în funcție de situația în care se află studentul și se regăsește la art. 19 (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9) și Art. 19 (5) – studenții care solicită pe motive medicale conform Regulamentului de burse
https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/burse/2023-2024/HS-nr.-25-privind-aprobarea-Regulamentului-de-acordare-a-burselor-pentru-studenti.pdf

Anexe dosar bursă socială:

 1. Anexa 7 – Cerere  pentru acordarea bursei de ajutor social
 2. Anexa 8 – Declarație pe proprie răspundere privind veniturile nete cu caracter permanent supuse impozitului pe venit
 3. Anexa 9 – Declarație privind depunerea dosarului prin mijloace electronice
 4. Anexa 10 – Verificare conformitate dosar bursă ajutor social
 5. Anexa 11 – Verificare conformitate dosar bursă ajutor social – caz medical
 6. Anexa 12 – Acordul olograf al studentului de prelucrare a datelor cu caracter personal
 7. Anexa 13 – Acordul olograf pentru membrii familiei de prelucrare a datelor cu caracter personal

Cuantumul burselor:

 • Bursa de performanță, categoria I: 1500 lei/ lunar
 • Bursa de performanță categoria II : 1.100 lei/ lunar
 • Bursa de ajutor social: 900 lei/ lunar

COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR PE FACULTATE