Anunţuri din categoria: Anunţuri admitere nivel licenţă

Soluționarea Contestațiilor la Proba Scrisă a Examenului de Admitere Nivel Licență, Septembrie 2023

Soluționarea Contestațiilor la Proba Scrisă a Examenului de Admitere Nivel Licență, Septembrie 2023

Rezultatele la Proba Scrisa a Examenului de Admitere Septembrie 2023

Note informatica admitere sept. 2023.pdf Note matematica admitere sept. 2023.pdf Contestatiile pot fi trimise prin formularul urmator: https://forms.gle/nrDYfZhhpUMuspxW6 Repartizarea candidatilor de la concursul de admitere din sesiunea septembrie 2023 pe specializari se afiseaza in data de 11 septembrie 2023, ora 16.

Subiecte și bareme admitere nivel licență, sesiunea septembrie 2023

Contestatiile pot fi trimise prin formularul urmator: https://forms.gle/nrDYfZhhpUMuspxW6

Repartizarea pe săli a candidaților la examenul de admitere nivel licență, sesiunea septembrie 2023

Repartizarea pe săli a candidaților la examenul de admitere nivel licență, sesiunea septembrie 2023 Candidații se vor prezenta la locațiile și sălile afișate în data de 8 septembrie 2023, cel târziu la ora 8:00. Intrarea în săli se face începând cu ora 8:00. Examenul începe la ora 9. Pentru mai multe informatii legate de desfășurarea examenului vă

Lista candidatilor inscrisi la Concursul de admitere nivel licenta, sesiunea septembrie 2023

Lista candidatilor inscrisi la Concursul de admitere nivel licenta, sesiunea septembrie 2023 Va rugam sa verificati in lista afisata disiciplina si limba in care veti sustine proba, precum si toate informatiile procesate in platforma de inscriere (lista voastra de optiuni este vizibila in sectiunea Optiuni in Comisie). Pentru orice neconcordanta va rugam sa completati formularul pana

EXTINDEREA PERIOADEI DE ÎNSCRIERE LA ADMITEREA NIVEL LICENȚĂ, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

Perioada de înscriere la admiterea nivel licență, sesiunea septembrie 2023, s-a prelungit până în data de 7 septembrie 2023, ora 10:00.

Informații cu privire la organizarea și desfășurarea concursului de admitere, nivel licență, sesiunea septembrie 2023

Calendarul concursului de admitere, sesiunea septembrie 2023 Numărul locurilor pe specializări pentru care se va organiza un nou concurs de admitere ȋn sesiunea septembrie 2023 se găsește aici Locurile rămase libere prin retragerea unor candidați de la buget au fost ocupate de către candidații eligibili declarați reușiți la aceiași specializare pe locuri cu taxă ȋn

Locuri scoase la concurs pentru admiterea nivel licență, sesiunea septembrie 2023

Domeniul Specializarea Buget Rural SRI Taxă Informatică Informatică 0 1 22 Informatică Informatică (în limba engleză) 0 30 Informatică Informatică (în limba maghiară) 0 7 Informatică Informatică (în limba germană) 0 26 Informatica Inteligenta artificiala (in limba engleza) 0 0 Matematică Matematică 6 15 Matematică Matematică (în limba maghiară) 2 33 Matematică Matematică informatică 0

Specializări noi nivel licență la Facultatea de Matematică și Informatică, începând cu anul universitar 2023/2024

În urma publicării în data de 4 august 2023 a Hotărârii Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2023 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2023/2024, Facultatea de Matematică și Informatică va organiza trei programe noi de licență

Anunț important concurs admitere nivel licență 2023

Un candidat declarat admis/retras/respins și care solicită retragerea de la concursul de admitere, sesiunea iulie 2023 de la Facultatea de Matematica si Informatica, trebuie să parcurgă următoarele etape: Candidatul admis pe loc bugetat și dorește să se retragă din concursul de admitere intră în platforma admiterii la adresa https://admitere.ubbcluj.ro/ Completează cererea de retragere; Candidatul care se