Dosarele depuse pentru funcția de decan pentru mandatul 2024-2029 – Facultatea de Matematică și Informatică

Dosar Conf. univ. dr. Monica Felicia Bota.pdf
Dosar Conf. univ. dr. Marcel Adrian Șerban.pdf