« ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ »

Apel de selecție a grupului țintă al proiectului POCU/993/6/13/153310 Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health

Grupul țintă al proiectului va fi format din 116 participanți (86 doctoranzi și 30 cercetători postdoctorali) și va fi selectat conform metodologiei atașate.

Pachet informatii selectie grup tinta proiect POCU/993/6/13/153310