Alegerea decanilor

Procedura de organizare a concursului public pentru selecţia decanilor se desfăşoară după următorul calendar:

  1. 25.03.2024-28.03.2024 – depunerea dosarelor de candidatură la Rectoratul Universității (Biroul Registratura Generală) – dosarele de candidatură se trimit pe adresa de e-mail: registratura@ubbcluj.ro;
  2. 29.03.2024 – asigurarea publicităţii candidaturilor şi a documentelor însoțitoare prin afişarea la facultăţi şi prin publicarea pe pagina de internet a universităţii;
  3. 03.04.2024 – avizarea candidaturilor de către Consiliul facultăţii, în conformitate cu art. 23 alin. (1) din Codul electoral al UBB. Consiliul facultăţii va aviza cel puţin 2 candidaţi prin vot direct şi secret, cu o majoritate simplă a celor prezenţi şi cu condiţia participării a cel puţin 2/3 din membri;
  4. 04.04.2024-05.04.2024 – publicarea rezultatelor avizării candidaţilor pe pagina de internet a facultăţilor, într-o secţiune dedicată;
  5. 15.04.2024-16.04.2024 – desfăşurarea concursurilor şi desemnarea decanilor.