Informaţii cu privire la modul de afişare al propunerilor de acordare a burselor în semestrul II al anului universitar 2018/2019

TwitterFacebook

Conform adresei 17975/8.10.2018 propunerile pentru acordarea burselor se afișează doar la avizierul facultății.

Repartizarea fondului de burse alocat Facultăţii de Matematică şi Informatică s-a făcut respectând Regulamentul de acordare al burselor aprobat de Senatul UBB cu încadrarea în procentele prevăzute după cum urmează:

 • 12% fond pentru bursele de performanţă (56 burse de performanţă)
 • 58% fond pentru bursele de merit (356 burse de merit)
 • 30% fond pentru bursele sociale (217 burse de ajutor social)

Cuantumul burselor este următorul:

 1. Bursă de performanţă: 1000 ron
 2. Bursă de merit: 700 ron
 3. Bursă de ajutor social: 580 ron
 4. Bursa de ajutor social ocazional alocată din veniturile extrabugetare ale facultăţii: 580 ron
 5. Repartizarea burselor de ajutor social din fondurile alocate de Rectoratul Universităţii Babeş-Bolyai, se comunică ulterior după analizarea acestor dosare la nivelul universităţii.

Repartizarea burselor a fost afisată DUPĂ CODUL UNIC AL STUDENTULUI pentru bursele de performanţă, merit şi ajutor social, iar pentru bursa de ajutor social ocazional şi cele alocate din veniturile extrabugetare ale Universităţii după numărul matricol.

CODUL UNIC SE OBTINE DIN APLICAŢIA ACEDEMIC INFO, urmând procedura:

 • Autentificare pe contul de Academic Info
 • Click pe „Continuare în secțiunea -> Studenți”
 • Pe pagina de „Informații” apare codul unic persoana

CONTESTAŢIILE LA BURSELE ACORDATE IN SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019 se vor depune în 22 martie 2019 şi 25 martie 2019 între orele 9,00-12,00 la Secretariatul Facultăţii de Matematică şi Informatică.

Comisia de acordare a burselor pe facultate:

Presedinte Comisie:

 • Prodecanul responsabil cu probleme studenţeşti: Conf. univ. dr. Șerban Marcel

Membri:

 • Secretar şef facultate/Administrator sef facultate: Pop Liliana-Elena
 • Cancelarul studenţilor: Avram Violeta
 • Student reprezentant in Consiliul facultatii: Surdu Rares
 • Studentul reprezentant in Consiliul facultatii linia maghiara: Racz Balazs
TwitterFacebook