Rezultatele concursului de admitere nivel master din 24 iulie 2018

TwitterFacebook
ADM.pdf 93.4 KB
BD.pdf 94.2 KB
CIPA.pdf 92.9 KB
ICA.pdf 94.0 KB
IDR.pdf 178.5 KB
IS.pdf 95.4 KB
MA.pdf 92.7 KB
MDM.pdf 89.4 KB
MDR.pdf 161.7 KB
PDAE.pdf 94.5 KB
SDI etnici.pdf 89.0 KB
SDI.pdf 94.1 KB
SIA.pdf 93.3 KB

Confirmarea locului cu taxa obţinut se face prin plata primei rate a taxei de şcolarizare în data de 25 iulie 2018, între orele 9:00-12:00. Candidații admiși la taxă ce nu își confirmă locul sunt eliminați din concurs.

Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind realizarea programelor de master în urma sesiunii de admitere iulie 2018

aprobată în Comisia Executivă a Consiliului facultăţii din data de 24 iulie 2018

Comisia Executivă a Consiliul facultăţii, întrunită în şedinţă în data de 24.07.2018 a analizat rezultatele preliminare ale concursului de admitere la masterat, sesiunea iulie 2018.

Din datele prezentate, a rezultat că specializările:

  • Informatică didactică
  • Matematică computaţională (în limba maghiară)
  • Informatică didactică (în limba maghiară)
  • Programare bazată pe componente (în limba engleză)

nu au întrunit numărul minim de candidaţi pentru ca aceste specializări să se organizeze. In aceste condiţii, programele de studiu mai sus menţionate nu se organizează în anul universitar 2018-2019.

De asemenea, se transferă  un număr de 11 locuri bugetate de la domeniul Matematică, specializarea Matematică didactică (în limba maghiară) şi specializarea Matematică computaţională (în limba maghiară) la domeniul Informatică la specializarea Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor Enterprise (în limba maghiară).

TwitterFacebook