Viaţa bate filmul!
Descoperă Facultatea
de Matematică şi
Informatică
în 8 minute!

Facultatea de Matematică şi Informatică – contribuţie importantă la reuşita Olimpiadei Internaționale de Matematică 2018

Facultatea de Matematică şi Informatică – contribuţie importantă la reuşita Olimpiadei Internaționale de Matematică 2018
Facultatea de Matematică şi Informatică din Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca s-a implicat direct în organizarea IMO 2018. Astfel, prof. dr. Adrian Petruşel a fost vicepreşedinte al Comitetului Ştiintific iar prof. dr. Octavian Agratini a fost vicepreşedinte al Juriului. Mai mult, există şi o faţă mai puţin vizibilă, dar extrem de importantă a IMO 2018, în care

Locuri scoase la concurs la admiterea nivel licență, sesiunea septembrie 2018

Domeniul Specializarea Limba/linia Buget Taxa Matematica Matematica romana 7 27 maghiara 5 8 Matematica informatica romana 0 2 maghiara 5 11 engleza 0 32 Informatica Informatica romana 0 0 maghiara 0 0 engleza 0 0 germana 0 15 Total 17 95

Rezultatele concursului de admitere nivel master, sesiunea iulie 2018, dupa confirmari

Rezultatele finale ale concursului de admitere, nivel licenta, sesiunea iulie 2018

Limba de studiu Specializări bugetate Specializări cu taxa Limba de studiu română Matematică Matematică Informatică Informatică Matematică informatică Matematică informatică Limba de studiu maghiară Matematică Matematică Informatică Informatică Matematică informatică Matematică informatică Studii în limba engleză Informatică Informatică Matematică informatică Matematică informatică Studii în limba germană Informatică Informatică Locuri pentru absolvenţi de liceu rural Matematică

Rezultatele concursului de admitere nivel master din 24 iulie 2018

Confirmarea locului cu taxa obţinut se face prin plata primei rate a taxei de şcolarizare în data de 25 iulie 2018, între orele 9:00-12:00. Candidații admiși la taxă ce nu își confirmă locul sunt eliminați din concurs. Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind realizarea programelor de master în urma sesiunii

Lista candidatilor admisi dupa confirmari pe locurile destinate cetăţenilor străini de origine etnică română, admitere nivel licenta, iulie 2018

Lista candidaţilor repartizaţi pe locurile rămase disponibile pe bază de cerere în data de 24 iulie 2018 la admiterea nivel licență

Candidații de mai jos repartizați pe bază de cerere la o specializare cu taxă trebuie să confirme locul prin plata primei rate a taxei de școlarizare în data de 25 iulie 2018, intre orele 9.00-11.00. Nr. crt. Nr. leg. Medie concurs Admis la 1 1104 7.28 Matematica-Informatica Engleza taxa 2 860 7.16 Matematica-Informatica Engleza taxa

Rezultatele probelor scrise din cadrul admiterii la masterat, sesiunea iulie 2018

Rezultatele probei scrise de Informatică pentru admiterea la masterat, sesiunea iulie 2018, pentru candidaţii din afara domeniului Nr. leg. 281: 6,62 Nr. leg. 486: absent (Respins) Nr. leg. 495: 2,00 (Respins) Rezultatele probei scrise de Limba Germană pentru admiterea la masterat Nr. leg. 424: Admis Nr. leg. 535: Admis Nr. leg. 552: (absent) Respins Rezultatele

Subiectele probei scrise din cadrul concursului de admitere la masterat, sesiunea iulie 2018, pentru candidaţii din afara domeniului

Subiect Informatică admitere master, iulie 2018

Rezultatele concursului de admitere din 23 iulie 2018 – după etapa a doua de confirmări

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă în data de 23 iulie 2018, care nu au achitat prima rată a taxei de şcolarizare, vor achita această taxă în ziua de 24 iulie 2018, 9:00-11:00 la decanatul facultăţii (Facultatea de Matematică şi Informatică, str. M. Kogalniceanu, nr. 1, etajul 1, sala 145). Candidaţii care nu achită taxa