Hotărârea Consiliului facultăţii privind pragul minim acceptat pentru înscrierea la examenul de licență şi pentru admiterea la masterat

TwitterFacebook

Adresa nr. 102/07.02.2018

In şedinţa Consiliului facultăţii din data de 6 februarie 2018, s-a aprobat cu unanimitate de voturi următoarele praguri minime pentru atestatele/certificatele de competenţă lingvistică ale studenţilor:

  • pentru înscrierea la examenul de licenţă: prag minim B1;
  • pentru înscrierea la admitere la programe de studii de masterat în limbile română/maghiară: prag minim B1;
  • pentru înscrierea la admitere la programe de studii de masterat în limbile engleză/engleză-germană: prag minim B2.

Adresa Rectoratului nr. 413/12.01.2018 cu Precizări cu privire la organizarea testului de competență lingvistică pentru înscrierea la examenul de licență și admiterea la master – pentru anul universitar 2017-2018

TwitterFacebook