Orarul cursurilor Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică pentru semestrul I al anului universitar 2016-2017

Google+TwitterFacebook
Disciplina Cadrul didactic Curs Seminar
Ziua Ora Sala Ziua Ora Sala
Domeniul Matematică
Topologie algebrică Prof. dr. Andrica Dorin Vineri 9-11 pi Vineri 11-12 phi
Algebră omologică Conf. dr. Breaz Simion Miercuri 10-12 gamma Miercuri 12-13 gamma
Teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale ordinare Conf. dr. Buică Adriana Miercuri 8-10 e Miercuri 10-11 e
Metode generale de cercetare şi metodica elaborării de lucrări ştiinţifice Conf. dr. Cătinaş Teodora Joi 15-17 Multimedia Joi 14-15 Multimedia
Teoria jocurilor Prof. dr. Kassay Gabor Joi 9-11 pi Joi 11-12 pi
Analiză complexă uni şi multi dimensională Prof. dr. Kohr Gabriela Miercuri 14-16 e Miercuri 16-17 e
Teoria geometrică a funcţiilor de mai multe variabile complexe Prof. dr. Kohr Gabriela Miercuri 17-19 Sala 5 Mathematicum Miercuri 19-20 Sala 5 Mathematicum
Metode matematice în mecanica fluidelor Prof. dr. Kohr Mirela Miercuri 11-13 pi Miercuri 13-14 pi
Teoria potenţialului şi probleme eliptice pe frontieră Prof. dr. Kohr Mirela Luni 12-14 pi Luni 14-15 pi
Teoria grupurilor şi aplicaţii Prof. dr. Mărcuş Andrei Joi 17-19 Multimedia Joi 19-20 Multimedia
Teoria gradului topologic Prof. dr. Varga Csaba Joi 16-18 A313 Joi 18-19 A313
Domeniul Informatică
Data Mining Prof. dr. Andreica Anca Marţi 16-18 7/I Marţi 18-20
săpt. 1
7/I
Tehnologii si platforme Java pentru aplicaţii distribuite Prof. dr. Boian Florian Mircea Miercuri 18-20 7/I Miercuri 16-18
săpt. 1
7/I
Instruire automată Prof. dr. Czibula Gabriela Marţi 16-18 L321 Marţi 18-20
săpt. 1
L321
Metode generale de cercetare şi metodica elaborării de lucrări ştiinţifice Prof. dr. Frenţiu Militon Vineri 18-20 C335 Vineri 16-18
săpt. 1
Catedra
Paradigme de programare Prof. dr. Pârv Bazil Marţi 18-20 5/I Marţi 16-18
săpt. 1
5/I
Metode avansate de analiza datelor Prof. dr. Pop Horia-Florin Luni 16-18 5/I Luni 18-20
săpt. 1
5/I
Google+TwitterFacebook