Calendarul examenului de finalizare a studiilor, sesiunea septembrie 2018

Google+TwitterFacebook

Cereri tip de înscriere

FOARTE IMPORTANT: CERERILE DE INSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENTA/DISERTATIE SE LISTEAZA FATA-VERSO, IAR CANDIDATII SE VOR PREZENTA LA INSCRIERE CU CERERILE COMPLETATE

Nivel licenta

Pentru absolventii inmatriculati inainte de 2011 (2005-2010) se foloseste forma de invatamant de zi.

Nivel master

Pentru absolventii inmatriculati inainte de 2011 (2008-2010) se foloseste forma de invatamant de zi.

Calendarul examenului de finalizare a studiilor, sesiunea septembrie 2018

 • Înscrieri: 03.09.2018 între orele 9.00-13.30
 • Proba scrisă a examenului de licență: 04.09.2018 ora 9.00
 • Susținerea lucrărilor de dizertație: 05.09.2018, începând cu ora 8.00
 • Susținerea lucrărilor de licență: 06.09.2018, începând cu ora 8.00

IMPORTANT: Pentru sesiunea de finalizare a studiilor septembrie 2018, depunerea cererilor de recunoaştere a unei probe promovate într-o altă sesiune a examenului de licenţă se face în intervalul 16-22 iulie 2018.

Acte necesare la înscriere la examenul de licenţă

 • Cerere tip de înscriere (se va lista faţă/verso de pe site-ul facultăţii sau se ridică de la secretariat);
 • Certificatului de naştere – copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Atestat / certificat de competenţă lingvistică (se ridica de la secretariat);
 • Două fotografii tip carte de identitate, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4cm;
 • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă (pentru absolvenţii altor universităţi) – copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Acordul semnat al cadrului didactic privind prezentarea studentului la sesiunea de finalizare a studiilor şi susţinerea lucrării de licenţă. Acordul semnat al cadrului didactic nu este necesar dacă studentul a depus cerere de recunoaștere a probei Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă promovată într-o sesiune anterioară a examenului de licenţă.

Acte necesare la înscriere la examenul de disertaţie

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

 • Cerere tip de înscriere (se va lista faţă/verso de pe site-ul facultății sau se ridică de la secretariat);
 • Certificatului de naştere – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Diploma de licenţă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Acordul semnat al cadrului didactic privind prezentarea studentului la sesiunea de finalizare a studiilor şi susţinerea lucrării de disertaţie.

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

 • Cerere tip de înscriere (se va lista faţă/verso de pe site-ul facultății sau se ridică de la secretariat);
 • Certificatului de naştere – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Acordul semnat al cadrului didactic privind prezentarea studentului la sesiunea de finalizare a studiilor şi susţinerea lucrării de disertaţie.
Google+TwitterFacebook