În atenția studenților beneficiari ai bursei sociale

Studenții beneficiari ai bursei sociale pot să solicite la Secretariatul Facultății între orele 9,00-12,00, sala 146, doamna Iulia Măluțan, câte 100 de măști accesate de la Centrul de Prevenție COVID-19, conform Deciziei Rectoratului nr. 16140/13.11.2023.