Concursul „Tabăra Universității Babeș-Bolyai”

Baza de practica si agrement Baru Mare

Concursul „Tabăra Universității Babeș-Bolyai” se adresează  studenților cu rezultate deosebite din universitatea noastră, cu scopul de a-i recompensa și stimula în vederea obținerii performanței. Universitatea Babeș-Bolyai acordă 55 de locuri în perioada vacanței de vară și asigură transport, cazare și masă pentru fiecare beneficiar. Tabăra se va desfășura în perioada 23-28 iulie 2018 la baza de practică și grement a Universității Babeș-Bolyai din localitatea Baru, jud. Hunedoara.

La concursul de alocare a locurilor în tabără au dreptul să participe studenţii din anii II și III nivel licență, precum și studenții din anii 1 şi 2 nivel master din cadrul facultăţilor Universităţii Babeş-Bolyai. La concurs pot participa doar studenţii integralişti care au obţinut în ultimele două semestre anterioare desfăşurării concursului minim media 8 pe fiecare semestru şi care au o conduită ireproşabilă.

Dosarul trebuie să conțină:

  1. Formular de înscriere;
  2. Curriculum Vitae model Europass (poate fi completat și descărcat online la adresa http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae);
  3. Copii simple după fiecare diplomă, adeverință sau orice act care dovedește participarea la manifestări ştiinţifice, artistice, culturale şi sportive organizate în cadrul universităţii sau în cadrul altor universităţi sau instituții de cultură de prestigiu din ţară şi străinătate.

Perioada înscrierii este din data de 2 mai 2018 până la data de 4 iunie 2018, la ora 12:00. Documentele, scanate și arhivate, se trimit prin e-mail la teofana.nicoara@ubbcluj.ro, după care vor fi înaintate comisiei de evaluare în perioada 5-15 iunie 2018.

Calendar

  • înscriere: 2 mai – 4 iunie 2018
  • trimitere dosare către comisie: 5 – 15 iunie 2018
  • afișare rezultate: 25 iunie 2018, ora 14:00
  • depunere contestații: 26 – 28 iunie 2018, între 9:00 – 12:00
  • afișare rezultate finale: 29 iunie 2018, ora 14:00
  • perioada de desfășurare a taberei: 23 – 28 iulie 2017

Formular inscriere Tabara Universitatii Babes-Bolyai 2018.docx
Instructiuni Tabara Universitatii Babes-Bolyai 2018.pdf