Repartizarea pe săli a candidaților care susțin proba scrisă a Concursului Mate-Info UBB, ediția 2024 și Regulamentul de desfășurare a probei scrise a concursului

Repartizarea pe săli a candidaților care susțin proba scrisă a Concursului Mate-Info UBB, ediția 2024

Regulamentul de desfășurare a probei scrise a Concursului Mate-Info UBB, 20 aprilie 2024

 1. Candidații se vor prezenta la locațiile și sălile afișate în data de 20 aprilie 2024, cel târziu la ora 7.30.
 2. Candidații vor avea asupra lor, la intrarea în sală, cartea de identitate sau pașaportul, aflat în termen de valabilitate.
 3. Candidații vor memora numărul legitimației de concurs primit din platforma de înscriere.
 4. Intrarea în sala de concurs se face în ordinea listei primite pe sală și este coordonată de șeful sălii.
 5. Fiecare candidat va intra la masa de examen doar cu o sticlă de apă și instrumente de scris permanente, de culoare albastră.
 6. Se interzice candidaților să introducă în sala de examen, la masa destinată concursului, următoarele obiecte: rucsacuri, sacoșe, genți, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate la intrarea în sală în locurile stabilite de către comisia de supraveghere.
 7. Se interzice candidaților la concurs să aibă asupra lor la masa de examen, telefon mobil, ceas (smartwatch) sau orice altă sursă de informare sau comunicare. Acestea vor fi lăsate în bagaj în locurile stabilite de către comisia de supraveghere.
 8. Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită sau să recepționeze materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi, ciorne sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
 9. În cazul în care candidații au terminat proba înaintea expirării timpului alocat, nu pot părăsi sala decât după o oră și 30 de minute după începerea probei. Acei candidați care ies din sala de examen înaintea expirării timpului de lucru nu au voie să ia subiectul de examen cu ei. Doar candidații care pleacă după expirarea timpului de lucru își vor putea lua subiectul cu ei.
 10. În condiții de forță majoră, un candidat poate solicita folosirea toaletei. În acest caz un membru al comisiei îl va însoți până la intrarea în toaletă.
 11. După deschiderea subiectelor nu se mai admite intrarea candidaților în sală.
 12. Timpul de lucru este de 3 ore de la distribuirea subiectelor. După expirarea timpului de lucru candidații nu vor mai completa nimic pe foaia de concurs.
 13. Lucrările vor fi redactate cu stilou sau pix albastru.
 14. Fiecare candidat primește din partea comisiei de concurs ciorne, foi de concurs și subiectul de concurs. Nu se vor folosi alte foi decât cele de concurs și ciornele asigurate de organizatori.
 15. În cazul în care sunt candidați care constată în timpul probei de concurs că au greșeli pe foaia de concurs, pot sa solicite foaie nouă, dar nu mai târziu de ultimele 30 de minute alocate probei scrise a concursului MateInfo UBB.
 16. Candidatul primește la masa de concurs un subiect de Matematică sau un subiect de Informatică, în funcție de disciplina pentru care a optat la înscriere, în limba aleasa la înscriere.
 17. Fiecare concurent va trece pe foaia de concurs următoarele date de identificare: numărul legitimației de concurs (format din 4 cifre), numele, prenumele tatălui, respectiv prenumele și denumirea disciplinei din care susține proba de concurs (Matematică sau Informatică). Vă rugăm consultați următorul tutorial de completare al grilei.

Încălcarea regulilor menționate mai sus va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba de concurs.

Predarea Lucrării

 1. La finalizarea examenului fiecare candidat are obligația de a-și număra bulinele hașurate.
 2. Fiecare candidat are obligația de a preda lucrarea scrisă sub semnătură supraveghetorilor de sală în locurile special amenajate.
 3. Supraveghetorii vor verifica daca bulinele sunt hașurate corect și dacă numărul de legitimație a fost completat corect.
 4. Supraveghetorii numără bulinele hașurate de către candidat și scriu în borderou numărul de buline hașurate (completate).
 5. Candidatul semnează în tabelul pentru predarea lucrării, această semnătura certificând corectitudinea numărului bulinelor înscris în borderou.
 6. Lucrarea predată se secretizează de către supraveghetori în prezența candidatului.
 7. Supraveghetorii se vor asigura că la fiecare comisie de preluare a lucrărilor exista un singur candidat care își predă lucrarea.

După predarea lucrării candidatul părăsește zona locației, iar rezultatele vor fi afișate pe pagina web a facultății conform calendarului publicat, deoarece lucrările se vor corecta doar în centrele de scanare special amenajate (lucrările nu vor fi scanate în sala de examen).