Examenul de certificare a competențelor profesionale pentru Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Informatică, sesiunea februarie 2024

În data de 9 februarie 2024 se organizează o nouă sesiune de certificare a competențelor profesionale din cadrul Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională în Informatică. Această sesiune este organizata doar pentru acei studenți ai programului postuniversitar care au toate creditele la disciplinele din planul de învățământ și care trebuie să susțină doar examenul de certificare a competențelor profesionale. Susținerea lucrării de certificare a competențelor se desfășoară cu prezență fizică.

Înscrierea la examenul de certificare a competențelor profesionale se face în perioada: 3  februarie 2024 – 7 februarie 2024, ora 12:00 în platforma https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/.

Calendar

 • Înscrieri: 3 februarie 2024 – 7 februarie 2024, ora 12:00;
 • Examenul de certificare a competențelor profesionale: 9 februarie 2024, ora 16:00, sala L320, etajul III, Campus, str. Teodor Mihali nr. 58-60.

Documente/acte necesare la înscriere (scanate, obligatoriu în format PDF, nu sunt acceptate poze în format JPG sau poze după documente/acte făcute cu telefonul):

 • Cererea tip completată, semnată și scanată;
 • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia;
 • Diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia;
 • Certificatul de naștere;
 • Cartea de identitate, în situațiile în care:
  • certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal;
  • certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul;
  • denumirea oficială a localității s-a schimbat;
 • Versiunea finală a lucrării în format PDF, împreună cu abstractul în limba engleză integrat imediat după pagina de titlu;*
 • Anexele 1 și 2 de mai jos completate, semnate și scanate;*
 • O arhivă ZIP conținând aplicația (dacă este cazul)*.

*Versiunea finală a lucrării, împreună cu anexele și cu arhiva conținând aplicația se trimit la adresa de mail andreea.pop@ubbcluj.ro, nefiind posibilă încărcarea lor în aplicația de înscriere. Dacă arhiva ZIP conținând aplicația este de dimensiune prea mare pentru a fi atașata la e-mail, arhiva se poate trimite prin intermediul site-ului WeTransfer (în acest sens se va specifica adresa URL de la care poate fi descărcată aplicația). Arhiva trebuie să conțină exclusiv codul sursă al aplicației candidatului (vă rugam sa vă asigurați ca nu includeți în arhivă fișiere generate la compilare: .class, .exe, .obj, etc).

Anexa 1
Anexa 2
Coperta lucrare de absolvire Postuniversitar Informatica.doc