Anunț cu privire la Taberele studenţeşti 2019

Cererea individuală pentru ocuparea unui loc în cadrul taberelor studențești organizate de MTS – DAST prin CCS/CCSS Tei, în perioada vacanței de vară se poate depune la Secretariatul Facultatii în perioada 19 aprilie – 17 mai 2019 sau poate fi transmisă cererea tip insoțită de documentele justificative, scanate la adresa de email: tabere@cs.ubbcluj.ro.

Comisia de Acordare a Taberelor

Adresa MTS-UBB – Metodologie Tabere studentesti 2019.pdf
Ordin 513 MTS – Metodologie Tabere studentesti 2019.pdf
Metodologie Tabere studentesti 2019.pdf
Anexa 2 – Metodologie Tabere studentesti 2019.pdf
Anexa 3 si 4 – Metodologie Tabere studentesti 2019.doc
Repartizare facultati UBB Tabere studentesti 2019.pdf