În atenția studenților de anul I, nivel licență și master

  1. Completarea în Academic Info a contractelor de studii de către studenții anului I se va realiza în perioada 23-30 septembrie 2022. Pentru anii superiori, completarea/modificarea contractelor de studii este posibilă până în data 4 OCTOMBRIE 2022. Predarea contractelor de studii, listate și semnate, se va face, după cum urmează:
    • Studenții anului I nivel licență își vor preda contractele de studii luni, 3 octombrie 2022, la festivitățile de deschidere a anului universitar pe programe de studiu.
    • Studenții din anul II si III nivel licența și studenții din anul I si II nivel master, vor preda contractul de studii listat și semnat prin șefii de grupă la secretariatul facultății în intervalul 4-15 octombrie 2022 între orele 9-12.
  2. Carnetele de student si legitimaţiile reducere transport pentru studentii din anul II si III nivel licenţă şi anul II nivel master, vor fi predate șefilor de grupă, iar şeful de grupă le predă la secretariatul facultății în intervalul 4-15 octombrie 2022 între orele 9-12 pentru a fi vizate. Secretara specializării le va comunica data la care pot fi ridicate carnetele de student si legitimaţiile.