Proiect POCU – Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practică de calitate

TwitterFacebook

Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 Educatie si competente
Obiectiv specific 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si nonuniversitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI
Contract POCU/90/6.13/6.14/109172
Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Proiect POCU – Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practică de calitate

Proiectul cu titlul Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate, ID 109172 este implementat de către Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Cluj.

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor profesionale ale studenților care se regăsesc la nivelul educațional de studii de licență, în vederea creșterii capacității acestora de a se încadra cu succes, și în mod sustenabil, pe piața muncii. Astfel, competențele dobândite în timpul studiilor vor fi perfecționate prin aprofundarea lor în cadrul unor stagii de practică aplicată derulate în societăți comerciale din domeniile de activitate asociate studiilor.

Grupul țintă vizat este reprezentat de 340 de studenți din cadrul Facultății de Matematică și Informatică, a Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și a Facultății de Business.

Procesul de selectie a grupului tinta va incepe în 13 noiembrie 2018.
Detaliile privind modalitatea de înscriere le puteti găsi la adresa:
http://www.cs.ubbcluj.ro/POCU109172/

Conf. univ. dr. Grigoreta COJOCAR, Manager proiect

TwitterFacebook