Subiectele și baremele probelor scrise din cadrul concursului de admitere, nivel licență, septembrie 2022

Nota: Pentru fiecare problema corect rezolvata se primesc 3 puncte. Din oficiu se primesc 10 puncte.