Planuri de învăţământ valabile în anul universitar 2023-2024

Lista cursurilor opţionale alese pentru anul universitar 2023-2024

Lista cursurilor opţionale propuse pentru anul universitar 2023-2024

Nivel licenţă

Promoţia 2023-2026 nivel licenţă

In anul universitar 2023-2024 sunt valabile semestrele 1 si 2 din planurile de mai jos:

Promoţia 2023-2027 nivel licenţă

In anul universitar 2023-2024 sunt valabile semestrele 1 si 2 din planurile de mai jos:

Promoţia 2022-2025 nivel licenţă

In anul universitar 2023-2024 sunt valabile semestrele 3 si 4 din planurile de mai jos:

Promoţia 2021-2024 nivel licenţă

In anul universitar 2023-2024 sunt valabile semestrele 5 si 6 din planurile de mai jos:

Nivel master

Promoţia 2023-2025 nivel master

In anul universitar 2023-2024 sunt valabile semestrele 1 si 2 din planurile de mai jos:

Promoţia 2022-2024 nivel master

In anul universitar 2023-2024 sunt valabile semestrele 3 si 4 din planurile de mai jos:

Domeniul Științe ale Educației, promoţia 2023-2025

In anul universitar 2023-2024 sunt valabile semestrele 1 si 2 din planurile de mai jos:

Informatică română

Informatică maghiară

Matematică maghiară

Domeniul Științe ale Educației, promoţia 2022-2024

In anul universitar 2023-2024 sunt valabile semestrele 3 si 4 din planurile de mai jos:

Informatică română

Informatică maghiară

Matematică maghiară

Doctorat 3 ani

Plan de învățământ – Școala Doctorală de Matematică și lnformatică, an universitar 2023-2024