« ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ »

Susţinere teză de doctorat, NAGY Erika: Numerical Methods for Approximating Zeros of Operators and for Solving Variational Inequalities with Applications

Facultatea de Matematică şi Informatică vă invită să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Numerical Methods for Approximating Zeros of Operators and for Solving Variational Inequalities with Applications (Metode numerice de aproximare a zerourilor unor operatori și de rezolvare a inegalităților variaționale cu aplicații), autor NAGY Erika, elaborată sub îndrumarea dlui prof. univ. dr. KASSAY Gábor.

Susţinerea va avea loc joi, 26 septembrie 2013, ora 10:00, în sala G. Călugăreanu (6/II), clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai, str. M. Kogălniceanu, nr. 1.