Anunţuri din categoria: Reglementări interne ale facultăţii

Anexa 8 la Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa, disertaţie în sesiunea iunie-iulie 2020 şi septembrie 2020

Anexa 8 la Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa, disertaţie în sesiunea iunie-iulie 2020 şi septembrie 2020, aprobată în Consiliul Facultăţii din data de 12 noiembrie 2019 Aprobată în Consiliul Facultăţii din ședința din data de 28 aprilie 2020 Având în vedere instituirea stării de urgență

Calendarul examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea iunie-iulie 2020

Calendarul examenelor de licenţă/disertaţie/certificare a competenţelor profesionale – Anexa 9 la Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa, disertaţie în sesiunea iunie-iulie 2020 şi septembrie 2020, aprobată în Consiliul Facultăţii din data de 12 noiembrie 2019 Aprobată în Consiliul Facultăţii din ședința din data de 28 aprilie

Hotărârea Consiliului Facultăţii cu privire la sesiunea de restanțe suplimentară 2020

Aprobată ȋn Consiliul Facultăţii din 28 aprilie 2020 În conformitate cu art. 28 din Regulamentul de activitate profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai şi în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), în şedinţa Consiliului  Facultăţii de Matematică şi Informatică din 28 aprilie 2020 a fost luată în discuţie decizia organizării,

Anexa 1 la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Facultăţii de Matematică şi Informatică cu Privire la organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examene şi de restanţe

Aprobată de Consiliul Facultăţii în ședința din 28 aprilie 2020 Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr. 195/2020 din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, deciziile Universității Babeș-Bolyai cu privire la suspendarea activităților didactice față în față și

Decizii și măsuri luate la nivelul Facultății de Matematică și Informatică pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus

Decizii și măsuri luate la nivelul Universității Babeș-Bolyai pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
Având în vedere Hotărârile C.A. al UBB 4522/10.03.2020 și 4766/13.03.2020, pentru întrega perioadă a suspendării activităţilor didactice faţa-în-faţă, decanul Facultății de Matematică şi Informatică emite următoarea Hotărâre:

Regulamentul Facultăţii de Matematică şi Informatică privind alegerea în funcţii şi structuri de conducere

Regulamentul Facultăţii de Matematică şi Informatică privind alegerea în funcţii şi structuri de conducere

Regulament privind alegerile la nivel de departament (consiliul departamentului, directorul departamentului, reprezentanţii departamentului în Consiliul facultăţii) din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică

Regulament privind alegerile la nivel de departament (consiliul departamentului, directorul departamentului, reprezentanţii departamentului în Consiliul facultăţii) din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică

Regulamentul Liniei de Studii în Limba Germană din cadrul Facultății de Matematică și Informatică

Regulamentul Liniei de Studii în Limba Germană din cadrul Facultății de Matematică și Informatică

Hotărârea Consiliului facultăţii cu privire la sesiunea specială (iunie 2019)

Aprobată ȋn Consiliul facultăţii din 26 martie 2019 În conformitate cu art. 28 din Regulamentul de activitate profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai şi în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), în şedinţa C.E. a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică din 12 martie 2019 a fost luată în discuţie

Hotărâre privind desfăşurarea practicii de specialitate la companii/organizaţii din străinătate

Aprobat în Consiliul facultăţii din data de 26 martie 2019 Practica de specialitate a studenţilor se poate desfăşura şi la companii/organizaţii din străinătate, în următoarele două contexte: Stagiu de practică prin programul de plasamente Erasmus +; Stagiu de practică propus de student. In ambele cazuri, în vederea recunoaşterii stagiului de practică şi acordarea creditelor aferente