Anunţuri din categoria: Reglementări interne ale facultăţii

Regulamentul Liniei de Studii în Limba Germană din cadrul Facultății de Matematică și Informatică

Regulamentul Liniei de Studii în Limba Germană din cadrul Facultății de Matematică și Informatică

Hotărârea Consiliului facultăţii cu privire la sesiunea specială (iunie 2019)

Aprobată ȋn Consiliul facultăţii din 26 martie 2019 În conformitate cu art. 28 din Regulamentul de activitate profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai şi în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), în şedinţa C.E. a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică din 12 martie 2019 a fost luată în discuţie

Hotărâre privind desfăşurarea practicii de specialitate la companii/organizaţii din străinătate

Aprobat în Consiliul facultăţii din data de 26 martie 2019 Practica de specialitate a studenţilor se poate desfăşura şi la companii/organizaţii din străinătate, în următoarele două contexte: Stagiu de practică prin programul de plasamente Erasmus +; Stagiu de practică propus de student. In ambele cazuri, în vederea recunoaşterii stagiului de practică şi acordarea creditelor aferente

Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind realizarea programelor de master şi pentru programele postuniversitare în urma sesiunii de admitere 2018

aprobată în Comisia Executivă a Consiliului facultăţii din data de 17 iulie 2018 1. Comisia Executivă a Consiliul facultăţii, întrunită în şedinţă în data de 17.07.2018 aprobă următoarea abordare la nivelul facultăţii privind organizarea programelor de studiu de Masterat, pentru sesiunea de admitere din luna iulie 2018: pentru fiecare departament şi domeniu din facultate, se

Hotărâre cu privire la încărcarea sau transmiterea on-line a unor materiale sau activităţi didactice

Aprobată ȋn Consiliul facultăţii din 8 mai 2018   Având în vedere creşterea tot mai mare a activităţilor ce utilizează internetul şi diversele reţele sociale, activităţi aflate tot mai frecvent şi în legătură cu procesul didactic, Consiliul Facultăţii de Matematică şi Informatică decide: In conformitate cu reglementările în vigoare, UBB posedă drepturile de autor pentru

Hotărârea Consiliului facultăţii cu privire la sesiunea specială (iunie 2018)

Aprobată în Consiliul facultăţii din 13 martie 2018 În conformitate cu art. 28 din Regulamentul de activitate profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai şi în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), în şedinţa Consiliului  Facultăţii de Matematică şi Informatică din 13 martie 2018 a fost luată în discuţie decizia organizării,

Hotărârea Consiliului facultăţii privind pragul minim acceptat pentru înscrierea la examenul de licență şi pentru admiterea la masterat

Adresa nr. 102/07.02.2018 In şedinţa Consiliului facultăţii din data de 6 februarie 2018, s-a aprobat cu unanimitate de voturi următoarele praguri minime pentru atestatele/certificatele de competenţă lingvistică ale studenţilor: pentru înscrierea la examenul de licenţă: prag minim B1; pentru înscrierea la admitere la programe de studii de masterat în limbile română/maghiară: prag minim B1; pentru

Propunerea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind completarea Hotărârii privind procedura de evaluare şi de actualizare a acreditării grupurilor de cercetare din facultate

aprobată în Consiliul facultatii din data de 5 decembrie 2017 In scopul promovării unei colaborări eficiente şi corecte între Şcoala Doctorală de Matematică şi Informatică şi centrele sau grupurile de cercetare din Facultatea de Matematică şi Informatică acreditate la nivel de Universităţii Babeş-Bolyai, pentru asigurarea accesului la infrastructură de cercetare avansată şi în vederea creşterii

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa şi disertaţie începând cu sesiunea iunie 2018

Aprobat în Consiliul facultăţii din 7 noiembrie 2017 Prezentul regulament specific este o anexa a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat de Senatul UBB şi este în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naționale nr. 1/2011 şi ale Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, privind

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind primirea de noi conducători de doctorat în Şcoala Doctorală de Matematică şi Informatică

aprobat în Consiliului Facultăţii din data de 10.03.2015 modificat în Consiliul Facultăţii din data de 24.06.2016 modificat în Consiliul Facultăţii din data de 07.11.2017 Referitor la primirea de noi conducători de doctorat ce au obţinut recent certificatul de abilitare, prin prezenta Şcoala Doctorală de Matematică şi Informatică propune: Candidatul adresează o cerere Şcolii Doctorale, prin