Regulamentul Facultăţii de Matematică şi Informatică privind alegerea în funcţii şi structuri de conducere

Regulamentul Facultăţii de Matematică şi Informatică privind alegerea în funcţii şi structuri de conducere