Hotărâre privind luarea unor măsuri speciale având în vedere situaţia epidemiei privind achitarea taxelor de şcolarizare

Nr. 766/19.05.2020

Având în vedere situaţiile create de epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 şi măsurile de prevenire luate la nivel national şi intern şi Hotărârea nr. 6766/14.05.2020 a  Consiliului de Adminsitraţie al Universităţii Babeş-Bolyai, prin exprimarea votului electronic a membrilor Consiliului Facultăţii la data de 19 aprilie 2020,

HOTĂRĂŞTE:

  1. Prin suspendarea penalităţilor aferente plăţii cu întârziere a taxelor de şcolarizare pentru toţi studenţii pe durata rămasă până la finalizarea sesiunii de examene, se acordă posibilitatea de achitare a ratelor taxei de şcolarizare până la sfârşitul sesiunii de examene, conform structurii anului universitar.
  2. Studenţii care se află în această situaţie vor fi acceptaţi la susţinerea examenelor din sesiunea curentă, în baza listei înaintate de la secretariat.
  3. Studenţii au obligaţia de a-şi achita taxa de şcolarizare pâna la sfârşitul sesiunii, după cum urmează:
    1. Studenţii din anii terminali până la data de 4 iunie 2020;
    2. Studenţii din anul I, II nivel licenţă şi anul I master până la data de 25 iunie 2020.
  4. Studenţii care nu îşi achită ratele taxei de şcolarizare până la datele de mai sus, vor fi primiţi în sesiunea de examene, dar nu le va fi corectată lucrarea de examen/comunicată nota de către cadrul didactic. Dacă ratele taxei  de şcolarizare vor fi achitate conform termenelor de mai sus, cadrul didactic va corecta lucrarea/introduce nota direct în catalogul din Academic Info, dar fără a mai avea loc o întâlnire între cadrul didactic şi student pentru eventualele explicaţii suplimentare privind notarea.

Prezenta Hotărâre se comunică cadrelor didactice şi studenţilor din Facultatea de Matematică şi Informatică.