Hotărârea Consiliului Facultăţii cu privire la sesiunea de restanțe suplimentară 2020

Aprobată ȋn Consiliul Facultăţii din 28 aprilie 2020

În conformitate cu art. 28 din Regulamentul de activitate profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai şi în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), în şedinţa Consiliului  Facultăţii de Matematică şi Informatică din 28 aprilie 2020 a fost luată în discuţie decizia organizării, înaintea perioadei de înscriere la licenţă/disertaţie, a unei sesiuni de restanţe suplimentară pentru studenţii din anii terminali. Consiliul facultăţii a aprobat următoarea hotărâre:

Se aprobă organizarea unei sesiuni de restanţe suplimentară pentru studenţii din an terminal ai Facultăţii de Matematică şi Informatică, în vederea obţinerii dreptului de a se înscrie la sesiunea de finalizare a studiilor iunie-iulie 2020. La această sesiune de restanțe suplimentară pot participa studenţii care au din sesiunile anterioare (inclusiv sesiunile de restanţe ale anului terminal) examene restante al căror număr de credite ȋnsumate nu depăşesc 20. Întrucât sesiunea de restanțe suplimentară presupune o singură prezentare, pentru susţinerea acestor examene este nevoie de plata unei taxe de examen reprezentând 50% din cuantumul taxei disciplinei respective (tarif unitar/credit). De asemenea, disciplinele solicitate pentru sesiunea de restanțe suplimentară trebuie să fi fost contractate de studenţi prin contractul de studiu al anului curent, iar studenţii în cauză, inclusiv cei aflaţi în prelungire de şcolaritate, trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în fişele disciplinelor privind prezentarea la examen. Fiind vorba de o sesiune de restanțe suplimentară (în vederea finalizării studiilor) studenţii din categoria mai sus menţionată trebuie să achite şi să susţină toate examenele nepromovate. Studenţii care verifică condiţiile de mai sus şi doresc să participe la sesiunea de restanțe suplimentară trebuie să depună o cerere în care să fie specificată disciplina, semestrul, numărul de credite/disciplină, conform cu planificarea de mai jos.

Sesiunea de restanțe suplimentară de examene se adresează:

 • Studenţilor anului III şi studenţilor în prelungire de şcolaritate de la toate specializările nivel licenţă, precum şi
 • Studenţilor anului II şi studenţilor aflaţi în prelungire de şcolaritate de la toate specializările nivel master.

Depunerea cererii se face în perioada 15-16 iunie 2020 până la orele 12,00, prin email la următoarele adrese de email, în funcţie de specializare, după cum urmează:

Nivel Licenţă:

 • Specializările Matematică (în limba română), Matematică informatică (în limba română şi engleză) la adresa de email: coldea@cs.ubbcluj.ro
 • Specializările Matematică (în limba maghiară), Matematică informatică (în limba maghiară), Informatică în limba maghiară) la adresa de email: kiss.tunde@math.ubbcluj.ro
 • Specializarea informatică (în limba română) la adresa de email: simonag@math.ubbcluj.ro
 • Specializarea informatică (în limba engleză) la adresa de email: bal@cs.ubbcluj.ro
 • Specializarea informatică (în limba germană) la adresa de email: vnechita@math.ubbcluj.ro

Nivel Master:

 • Specializările Matematică didactică (în limba română), Matematici avansate (în limba engleză), Sisteme distribuite în internet (în limba română) la adresa de email: coldea@cs.ubbcluj.ro
 • Specializările Inginerie software (în limba engleză), Baze de date (în limba română), Sisteme informatice avnsate (în limba germane şi engleză) la adresa de email: vnechita@math.ubbcluj.ro
 • Specializările Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date(în limba engleză), Inteligență computațională aplicată (în limba engleză), Matematică didactică (în limba maghiară), Matematică computaţională (în limba maghiară), Analiza datelor (în limba maghiară), Proiectarea şi Dezvoltarea Aplicaţiilor Enterprise (în limba maghiară) la adresa de email: kiss.tunde@math.ubbcluj.ro

În data de 16 iunie 2020, după ce se vor verifica toate cererile depuse pentru îndeplinirea condiţiilor de prezentare în sesiunea de restanțe suplimentară, va fi afişată pe site-ul facultăţii modalitatea de achitare a examenelor în ACADEMIC INFO.

În data de 17 iunie 2020 se afişează pe site-ul facultatii planificarea examenelor.

 • Sesiunea de restanțe suplimentară (maxim 20 credite nepromovate): 18 iunie 2020 – 21 iunie 2020.

DECAN,
Prof. univ. dr. Anca Andreica