A Kari Tanács határozata a végzős évfolyamok számára szervezett kiegészítő vizsgaidőszakról (2020. június)

Jóváhagyta a Kari Tanács 2020. április 28-án

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak (alapképzés és magiszteri képzés) szakmai tevékenységére vonatkozó szabályzata 28. cikke értelmében, valamint az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján a Matematika és Informatika Kar Kari Tanácsának 2020. április 28-án megtartott ülésén határozat született egy kiegészítő vizsgaidőszak megszervezéséről a végzős évfolyamok számára, amelyre a záróvizsgára/magiszteri vizsgára való beiratkozást megelőzően kerül sor. A Kari Tanács jóváhagyta az alábbi határozatot:

A kiegészítő vizsgaidőszakot a Matematika és Informatika Kar azon végzős hallgatóinak hirdetjük meg, akik szeretnének beiratkozni a 2020. június–júliusban sorra kerülő tanulmányzáró vizsgákra, és akiknek az előző félévekből (beleértve a végzős évfolyam pótvizsga-időszakát is) elmaradt vizsgáik vannak, de a hozzájuk rendelt összkreditszám nem haladja meg a 20-at. Mivel a kiegészítő vizsgaidőszak csak egyszeri lehetőséget biztosít a hallgatóknak, a vizsgákra való jelentkezés előfeltétele a vizsgadíj befizetése, amelynek értéke az illető tantárgyi vizsgához rendelt összegek 50%-a (egységes díjszabás/kreditpont). Fontos kritérium, hogy a kiegészítő vizsgaidőszakban esedékes tantárgyaknak szerepelniük kell a hallgató által aláírt folyó évi tanulmányi szerződésben, és az érintett hallgatóknak – beleértve a tanulmányaik idejét meghosszabbító hallgatókat is –, teljesíteniük kell a tantárgyi adatlapokon feltüntetett vizsgakövetelményeket. Lévén, hogy (a tanulmányok befejezése érdekében megszervezett) kiegészítő vizsgaidőszakról van szó, az említett kategóriába tartozó hallgatóknak valamennyi elmaradt vizsgát le kell tenniük, és az illető vizsgák díját be kell fizetniük. Mindazon hallgatóknak, akik a fenti feltételek ellenőrzését követően részt szeretnének venni a kiegészítő vizsgaidőszakon, az alábbi időpontok figyelembevételével egy kérvényt kell benyújtaniuk, amelyben megjelölik a tantárgyat, a félévet, a tantárgy kreditszámát.

A kiegészítő vizsgaidőszak az alábbi hallgatókara vonatkozik:

  • Alapképzés: a III. évfolyam, valamint minden alapképzési szak esetében a tanulmányaikat meghosszabbító hallgatók, és
  • magiszteri képzés: a II. évfolyam, valamint minden magiszteri szak esetében a tanulmányaik meghosszabbító hallgatók.

A kérvényeket 2020. június 15-én és június 16-án (12:00 óráig) lehet elektronikus formában kell elküldeni az adott szakért felelős titkárnőnek, az alábbiak szerint:

Alapképzés:

Magiszteri képzés:

  • Matematikai didaktika szak (román), Korszerű matematika szak (angol), Osztott rendszerek az interneten szak (román) a coldea@cs.ubbcluj.ro e-mail címre;
  • Software Engineering szak (angol), Adatbázisok szak (román), Korszerű informatikai rendszerek szak (német és angol) a vnechita@math.ubbcluj.ro e-mail címre;
  • Nagyteljesítményű számítások és nagyméretű adathalmazok elemzése szak (angol), Számítógépes intelligencia alkalmazása szak (angol), Matematikai didaktika szak (magyar), Számítógépes matematika (magyar), Adatelemzés és modellezés szak (magyar), Vállalati szoftvertervezés és fejlesztés (magyar) a iulianacocean@math.ubbcluj.ro e-mail címre.

A kiegészítő vizsgaidőszakra beküldött valamennyi kérvény ellenőrzését követően, 2020. június 16-án a kari honlapon fogjuk feltüntetni a vizsgadíjak befizetésével kapcsolatos tudnivalókat (Academic Info).

A kari honlapon 2020. június 17-én tesszük közzé a vizsgák beosztását.

Kiegészítő vizsgaidőszak (akiknek az elmaradt kreditszáma nem több mint 20): 2020. június 18. – 2020. június 21.

Dékán,

Dr. Anca Andreica egyetemi tanár