Planuri de învăţământ valabile în anul universitar 2022-2023

Lista cursurilor opţionale alese pentru anul universitar 2022-2023

Lista cursurilor opţionale propuse pentru anul universitar 2022-2023

Nivel licenţă

Promoţia 2022-2025 nivel licenţă

In anul universitar 2022-2023 sunt valabile semestrele 1 si 2 din planurile de mai jos:

Promoţia 2021-2024 nivel licenţă

In anul universitar 2022-2023 sunt valabile semestrele 3 si 4 din planurile de mai jos:

Promoţia 2020-2023 nivel licenţă

In anul universitar 2022-2023 sunt valabile semestrele 5 si 6 din planurile de mai jos:

Nivel master

Promoţia 2022-2024 nivel master

In anul universitar 2022-2023 sunt valabile semestrele 1 si 2 din planurile de mai jos:

Promoţia 2021-2023 nivel master

In anul universitar 2022-2023 sunt valabile semestrele 3 si 4 din planurile de mai jos:

Domeniul Științe ale Educației, promoţia 2022-2024

In anul universitar 2022-2023 sunt valabile semestrele 1 si 2 din planurile de mai jos:

Informatică română

Informatică maghiară

Matematică maghiară

Domeniul Științe ale Educației, promoţia 2021-2023

In anul universitar 2022-2023 sunt valabile semestrele 3 si 4 din planurile de mai jos:

Informatică română

Informatică maghiară

Matematică maghiară

Doctorat 3 ani

Plan de învățământ – Școala Doctorală de Matematică și lnformatică, an universitar 2022-2023