Anunţuri din categoria: Reglementări interne ale facultăţii

Regulamentele departamentelor si calendarul în vederea acordării gradaţiilor de merit 2017

Regulament în vederea acordării gradaţiilor de merit la Facultatea de Matematică şi Informatică – Departamentul de Informatică Regulament în vederea acordării gradaţiilor de merit la Facultatea de Matematică şi Informatică – Departamentul de Matematică Regulament în vederea acordării gradaţiilor de merit la Facultatea de Matematică şi Informatică – Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei

Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii privind locurile disponibile pentru mobilităţi definitive interne

In urma analizei situaţiei locurilor disponibile la specializările facultăţii, Comisia Executiva a Consiliului facultăţii, în şedinţa din 4 septembrie 2017, a aprobat următoarele locuri disponibile pentru mobilitate definitivă: La specializarea Matematica (cu limba de predare română): 5 locuri; La specializarea Matematica (cu limba de predare maghiară): 3 locuri; La specializarea Matematică informatică (cu limba de

Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii privind criteriile de departajare pentru reînmatricularea studenţilor

Comisia Executiva a Consiliului facultăţii, în şedinţa din 4 septembrie 2017, a aprobat următoarele criterii de departajare a dosarelor depuse de studenţi în vederea reînmatriculării: Criteriul 1: numărul de credite obţinute în anul ultimei exmatriculări; Criteriul 2: media ponderată calculată pe baza notelor obţinute în anul ultimei exmatriculări.

Hotărârea nr. 667/27.06.2017 a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind utilizarea grantului doctoral în anul universitar 2016-2017

aprobat în Consiliului facultăţii din data de 27 iunie 2017 Consiliul facultăţii, întrunit în şedinţă în data de 27.06.2017, având în vedere Metodologia UBB privind utilizarea fondurilor de cercetare din granturile doctorale aprobată de CA al UBB în data de 2.12.2014 şi Hotărârea 6184/10.04.2017 a CA al UBB privind aprobarea împărţirii grantului doctoral, aprobă următoarea

Hotărârea nr.669/27.06.2017 a Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind realizarea programelor de Master ȋn urma sesiunii de admitere iulie 2017

aprobat ȋn Comisia Executivă a Consiliului facultăţii din data de 13 iunie 2017 Comisia Executivă a Consiliul facultăţii, ȋntrunit ȋn şedinţă ȋn data de 13.06.2017 aprobă următoarea abordare la nivelul facultăţii privind organizarea programelor de studiu de Masterat, pentru sesiunea de admitere iulie 2017: pentru fiecare departament şi domeniu din facultate, se realizeză cel puţin

Hotărârea nr. 668 /27.06.2017 a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind recunoaşterea notelor obţinute la probele examenului de licenţă

Consiliului facultăţii, întrunit în şedinţă în data de 27.06.2017 aprobă următoarea abordare la nivelul facultăţii privind recunoaşterea notelor obţinute la probele examenului de licenţă în sesiuni anterioare la UBB. „Comisia de licenţă poate recunoaşte pentru sesiunea de finalizare a studiilor din luna septembrie, la cererea candidaţilor, nota obţinută în sesiunea din luna iulie la oricare

Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind planificarea unor evenimente în facultate

Aprobată în Comisia Executivă a Consiliului facultăţii din data de 13 iunie 2017 Comisia Executivă a Consiliul facultăţii, întrunită în şedinţă în data de 13.06.2017 aprobă următoarea abordare la nivelul facultăţii privind organizarea unor evenimente ştiinţifice sau cultural-artistice în spaţiile facultăţii: Departamentele sau grupurile de cercetare din facultate ce doresc să organizeze evenimente în spaţiile

Hotărârea Consiliului facultăţii cu privire la sesiunea specială

Aprobată în Consiliul facultăţii din 14 martie 2017 În conformitate cu art. 28 din Regulamentul de activitate profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai şi în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), în şedinţa Consiliului  Facultăţii de Matematică şi Informatică din 14 martie 2017 a fost luată în discuţie decizia organizării,

Burse semestrul II, an univ. 2016-2017

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică cu privire la completarea Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă, aprobată în şedinţa din data de 14 martie 2017 Studenţii care nu au semnat pentru acordarea burselor pot să o mai facă până la data de

Hotărâre privind desfăşurarea practicii de specialitate la companii/organizaţii din străinătate

Aprobat în Consiliul facultăţii din data de 22 noiembrie 2016 Practica de specialitate a studenţilor se poate desfăşura şi la companii/organizaţii din străinătate, în următoarele două contexte: Stagiu de practică prin programul de plasamente Erasmus +; Stagiu de practică propus de student. In ambele cazuri, în vederea recunoaşterii stagiului de practică şi acordarea creditelor aferente