Modalitatea de continuare a activitatilor didactice si de desfasurare a examenelor in sesiunea de examene si restante aferente semestrului I al anului universitar 2021/2022

Aprobată de Consiliul Facultăţii la şedinţa din data de 23 noiembrie 2021
prin Hotărârea 2025/24.11.2021 a Consiliului Facultăţii,
modificat in sedinta Consiliului Facultatii din data de 03.12.2021 prin Hotărârea 2040/06.12.2021 a Consiliului Facultăţii

Dragi studenți,

Începând cu data de 3 ianuarie 2022, activitățile didactice la Facultatea de Matematică și Informatică se vor desfășura în scenariul 2, conform Hotărârii Senatului nr. 102/14.09.2021 și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 10753/14.09.2021:

Scenariul 2 Participare în sistem mixt — prezență fizică și on-line, în funcție de specificul programelor de studiu, de infrastructură și de condițiile epidemiologice.

Astfel:

 • La nivel licență:
  • activitățile didactice de curs se vor desfășura online;
  • activitățile didactice de seminar/laborator la disciplinele opționale și facultative se vor desfășura online;
  • activitățile didactice de seminar/laborator la disciplinele obligatorii se vor desfășura față în față;
  • activitățile didactice online pot să se transforme în activități față în față dacă spațiul facultății permite acest lucru
  • toate activitățile didactice vor fi oferite online pentru studenții aflați într-una dintre situațiile de mai jos (atestate prin adeverință medicală de la medicul de familie sau medicul specialist):
   1. cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;
   2. cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află în carantină la domiciliu/carantină instituționalizată;
   3. cei care au fost testați și așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care prezintă simptome, care a fost testată și care așteaptă rezultatele.
   4. cei care fac parte dintr-o grupă de risc, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant;
   5. cei care au alte probleme medicale care fac imposibilă participarea lor la activități față în față.
 • La nivel master:
  • toate activitățile didactice se vor desfășura online.
 • La nivel postuniversitar:
  • toate activitățile didactice se vor desfășura online.

Studenții care se află într-una dintre situațiile de mai sus și nu pot participa la activități față în față sunt rugați să încarce documentele medicale doveditoare la una din următoarele adrese:

Privitor la sesiunea de examene si restante, semestrul I, an universitar 2021/2022:

 • Examenele scrise din sesiune vor fi organizate față în față;
 • Examenele orale și cele bazate pe evaluare de proiecte pot fi organizate online;
 • Colocviile pot fi organizate online.

În funcție de evoluția situației epidemiologice, scenariile de desfășurare a activității și celelalte măsuri stabilite prin prezenta hotărâre pot fi revizuite prin hotărâre a Consiliului Facultății.

Hotărârea Consiliului Facultății privind modalitatea de continuare a activităților didactice la Facultatea de Matematică și Informatică în semestrul I al anului universitar 2021/2022
Hotărârea Consiliului Facultății privind modalitatea de desfășurare a examenelor în sesiunea de examene și restanțe aferente semestrului I al anului universitar 2021/2022