Hotărârea nr. 667/27.06.2017 a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind utilizarea grantului doctoral în anul universitar 2016-2017

TwitterFacebook

aprobat în Consiliului facultăţii din data de 27 iunie 2017

Consiliul facultăţii, întrunit în şedinţă în data de 27.06.2017, având în vedere Metodologia UBB privind utilizarea fondurilor de cercetare din granturile doctorale aprobată de CA al UBB în data de 2.12.2014 şi Hotărârea 6184/10.04.2017 a CA al UBB privind aprobarea împărţirii grantului doctoral, aprobă următoarea hotărâre:

  1. Fondul de cercetare alocat fiecărui student-doctorand în stagiu la forma cu frecvenţă buget pentru anul 2016-2017 este de maxim 4.600 lei ;
  2. Fondul de cercetare alocat studenţilor doctoranzi poate fi utilizat, la propunerea doctorandului şi cu aprobarea conducătorului ştiinţific, a directorului Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică şi a Decanului facultăţii pentru: cheltuieli materiale pentru programul de cercetare şi pentru participarea la conferinţe ştiinţifice sau workshopuri.
  3. Pentru a beneficia de suportarea acestor cheltuieli, studentul doctorand va completa un Referat de Necesitate specific (pentru doctoranzi);
  4. Evidenţa cheltuielilor efectuate de studenţii doctoranzi este ţinută de secretarul Şcolii Doctorale.
TwitterFacebook