Anunţuri din categoria: Anunţuri admitere

În vizită virtuală la Facultatea de Matematică și Informatică cu ocazia săptămânii „Şcoala altfel” din şcoli şi licee

Ca în fiecare an universitar, Facultatea de Matematică şi Informatică îşi deschide porţile elevilor din învăţământul preuniversitar ce doresc să viziteze facultatea. Dată fiind pandemia prin care suntem nevoiți să trecem cu toții, în acest an universitar vizitele se vor desfășura evident … virtual. Chiar dacă în acest an nu vă vom putea ghida fizic

Cerere pentru restituirea taxei de școlarizare 2021

Prin intermediul acestui formular se solicita restituirea taxei de ŞCOLARIZARE 2021 pentru următoarele categorii de candidați: Candidaţii care au fost redistribuiţi de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat şi solicită restituirea taxei de şcolarizare. Dacă un student se află în situaţia de mai sus, procedura de restituire a taxelor este următoarea: Studentul va

Prelungirea perioade de admitere pentru Masteratele Didactice din domeniul Științele Educației

Având în vedere numărul de locuri neocupate, perioada de admitere pentru masteratele didactice din domeniul Științele Educației la Facultatea de Matematică și Informatică se prelungește. Înscrierile se pot face până luni, 20 septembrie 2021, ora 12:00 pe platforma admiterii: https://admitere2021.ubbcluj.ro.    

Rezultatele finale ale concursului de admitere nivel licență, sesiunea Septembrie 2021

Rezultatele admiterii nivel master, sesiunea Septembrie 2021, după confirmări

Rezultatele admiterii nivel licență, sesiunea Septembrie 2021, după Etapa 1 de confirmări

Locuri bugetate și cu taxă scoase la Concursul de Admitere, nivel licență – sesiunea septembrie 2021

Nr. crt. Domeniul Specializarea Locuri buget Locuri taxa Total specializare 1. Informatică Informatică 2 0 2 2. Informatică Informatică (în limba engleză) 3 1 4 3. Informatică Informatică (în limba maghiară) 10 26 36 4. Informatică Informatică (în limba germană) 0 37 37 5. Matematică Matematică 1 66 67 6. Matematică Matematică (în limba maghiară)

Rezultatele admiterii nivel master, sesiunea Septembrie 2021

Confirmarea locului se face online la adresa https://admitere2021.ubbcluj.ro până în data de 14 septembrie 2021, ora 10. Pentru orice loc obținut (bugetat sau cu taxă) este obligatorie completarea în platforma admiterii a contractului de studii universitare. Pentru un loc bugetat este obligatoriu depunerea diplomei de bacalaureat (pe cât posibil împreună cu foaia matricolă) și a

Lista candidaților înscriși la admiterea nivel master, sesiunea septembrie 2021

Lista candidaților înscriși la admiterea nivel master, sesiunea septembrie 2021 Candidații sunt rugați să verifice notele de concurs și ordinea opțiunilor. Eventualele inadvertențe trebuie semnalate de la adresa de mail de la care s-a făcut înscrierea în aplicația web la adresa master@cs.ubbcluj.ro până la data de 12.09.2021, ora 20. În această situație vă rugăm specificați:

Lista candidaților admiși cu specificarea programelor de studiu, a limbilor de predare și a formelor de finanțare; a candidaților aflați pe lista de așteptare și lista candidaților respinși, admitere nivel licență sesiunea Septembrie 2021