Anunţuri din categoria: Anunţuri admitere

Rezultatele finale ale concursului de admitere nivel licență, sesiunea septembrie 2018

Limba de studiu Specializări bugetate Specializări cu taxa Limba de studiu română Matematică Matematică – Informatică – Matematică informatică Limba de studiu maghiară Matematică Matematică Informatică – Matematică informatică Matematică informatică Studii în limba engleză – Informatică – Matematică informatică Studii în limba germană – Informatică Candidaţi respinşi Statistici privind repartizarea candidaţilor admişi

Rezultatele concursului de admitere nivel licență, din 14 septembrie 2018 – după prima perioadă de confirmări

Limba de studiu Specializări bugetate Specializări cu taxa Limba de studiu română Matematică Matematică – Informatică – Matematică informatică Limba de studiu maghiară Matematică Matematică Informatică – Matematică informatică Matematică informatică Studii în limba engleză – Informatică – Matematică informatică Studii în limba germană – Informatică Candidaţi în aşteptare Candidaţi respinşi Statistici privind repartizarea candidaţilor

Rezultatele concursului de admitere nivel licenta din 13 septembrie 2018

Confirmarea locului obţinut (buget sau taxă) se face în datele de 14 septembrie 2018 între orele 9.00-12.00, în amfiteatrul Nicolae Iorga din clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai. În vederea confirmării locului obţinut, candidaţii sunt rugaţi să consulte Anexa 1 a regulamentului de admitere la facultate. Candidaţii aflaţi în aşteptare sunt rugaţi să consulte de asemenea

Rezultatele contestațiilor depuse la proba scrisă a concursului de admitere, nivel licență, sesiunea septembrie 2018

Nr. crt. Nr. legitimație de concurs Nota proba Nota recorectare Rezultat contestație Nota finală 1 2061 4.55 5.00 Admis 5.00 2 2032 2.00 2.50 Admis 2.50 3 2025 4.30 4.40 Admis 4.40 4 2049 3.90 4.10 Admis 4.10 Conform Regulamentului de Concurs, nota obţinută se modifică numai dacă diferenţa dintre nota iniţială şi cea de

Rezultatele probelor scrise din cadrul concursului de admitere nivel licenţă, septembrie 2018

Contestaţiile la proba scrisă de matematică sau informatică se pot depune personal sau prin procură notarială în data de 13 septembrie 2018, între orele 9.00-10.00, la Comisia de Admitere, clădirea centrală a Universităţii Babeş-Bolyai (str. M. Kogălniceanu, nr. 1), sala 145 (decanat), prin completarea unui formular. Nu se admit contestații trimise prin email. Rezolvarea contestaţiilor

Rezultatele concursului de admitere nivel master din 12 septembrie 2018

Plata primei rate a taxei de şcolarizare se face în data de 13 septembrie 2018, între orele 8:15-11:00. După plata primei rate a taxei de şcolarizare candidații trebuie să își confirme explicit locul la comisia de admitere în sala T. Popoviciu (5/I). Candidații admiși care nu își confirmă locul sunt eliminați din concurs.

Subiectele probelor scrise de matematică şi informatică, admitere nivel licenţă, septembrie 2018

Subiect Matematică, septembrie 2018 (în limba română) Subiect Informatică, septembrie 2018 (în limba română) Subiect Matematică, septembrie 2018 (în limba maghiară) Subiect Informatică, septembrie 2018 (în limba maghiară) Subiect Matematică, septembrie 2018 (în limba engleză) Subiect Informatică, septembrie 2018 (în limba engleză) Subiect Matematică, septembrie 2018 (în limba germană) Subiect Informatică, septembrie 2018 (în limba

Rezultatele probei scrise de specialitate din cadrul concursului de admitere la master, sesiune septembrie 2018

Nr. legitimație Notă 583 absent 581 7.37 (șapte 37%) 560 6.00 (șase 0%) 597 1.50 (unu 50%) 590 3.00 (trei 0%) Contestațiile se pot depune în data de 12 septembrie 2018 între orele 14-16 la Decanatul Facultății de Matematică și Informatică, str. M. Kogălniceanu, nr. 1.

Planificarea probelor scrise din cadrul concursului de admitere la master, sesiune septembrie 2018

Lista candidaților care dau probă de specialitate Informatică Data examenului: 12.09.2018, ora 9:00 Sala: Tiberiu Popoviciu (5/I), clădirea centrală a UBB, str. M. Kogalniceanu, nr. 1 Candidații sunt rugați să se prezinte în fața sălii probei la ora 8:40. Nr. crt. Nume și prenume Limba examenului 1. Ghișoiu I. Betina română 2. Gangan Ș. Elena engleză

Repartizarea candidaţilor pe săli pentru probele scrise ale concursului de admitere, nivel licenţă, sesiunea septembrie 2018

Repartizarea candidaţilor în săli pentru proba scrisă de matematică/informatică Rugăm candidaţii să ajungă în data de 12.09.2018 la sala de concurs N. Iorga din clădirea centrală a Universității Babeș-Bolyai până la ora 8:00, cel mai târziu. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate şi instrumente de scris de culoare albastră. După deschiderea subiectelor nu